(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Aktívna činnosť na internete môže výrazne znížiť náklady a to priamo úmerne intenzite tejto činnosti. Čím viac internet využívate, tým viac ušetríte. Zdá sa vám to nelogické? Uvediem príklad s predajom počítačových komponentov. Ak obchodník nevyužíva služby internetu, musí:
? Zaplatiť človeka, ktorý cenník vytvorí.
? Zabezpečiť a zaplatiť vytlačenie cenníka.
? Zabezpečiť a zaplatiť distribúciu cenníka.
? Zamestnávať viac ľudí pre styk so zákazníkmi.
Ak obchodník využíva možnosti internetu, stačí:
? Zaplatiť človeka, ktorý cenník vytvorí (drobný podnikateľ si ho vytvorí v bežnom textovom editore sám).
? Platiť človeka, ktorý spravuje podnikové aktivity na internete (čo môže robiť súčasný správca systému).
Poplatky spojené s využívaním internetu sú doslova „žiadne“ v porovnaní s nákladmi na vytlačenie a distribúciu cenníkov. Úspora na mzdách môže byť ešte väčšia. Úspora času je zrejmá. Ale to nie je všetko, rovnako ušetrí aj zákazník – finančné prostriedky aj čas.
Úspory platia vo všetkých oblastiach, priamo úmerne tomu, ako intenzívne na internet pôsobíte a ako intenzívne využívajú služby internetu vaši zákazníci či obchodní partneri.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár