(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Charakterizujte podstatu ofenzívnej stratégie na zabezpečenie konkurenčnej výhody
Veľkosť konkurenčnej výhody sa mení v závislosti od času, ktorý je podmienený charakterom odvetvia a intenzitou konkurencie. Uplatňuje ju v prípade ak si chce udržať svoje pôvodné postavenie.
1. Útočenie na konkurentove prednosti – snaha prevziať trhový podiel slabších súperov alebo redukovať konkurenčnú výhodu silných rivalov
napr. znižovanie ceny, reklama, nové modely výrobkov, nová výrobná kapacita
2. Útočenie na konkurentove slabiny – útok na územie, kde má súper malý trhový podiel
– útok na segmenty, ktoré nie sú pre konkurenta veľmi dôležité
– útok na menej kvalitné výrobky
– útok na medzeru vo výrobkovej línii
3. Nepriama ofenzíva – útočník manévruje okolo konkurentov, hľadá neobsadené trhy alebo vytvára nové segmenty
4. Partizánska ofenzíva – zásada „udri a utekaj“, útok je nacielený na úzky, dobre vymedzený segment, ktoré je slabo chránený konkurentom 5. Vytlačenie v predstihu – útočník ako prvý nastaví takú výhodnú pozíciu, ktorá ďalším konkurentom nie je prístupná alebo sú odradení od jej napodobňovania

Charakterizujte podstatu defenzívnej stratégie na zabezpečenie konkurenčnej výhody
cieľ: znížiť riziko napadnutia, oslabiť vplyv štátu??, odviesť pozornosť útočníkov od nových súperov
nestupňuje konkurenčnú výhodu, ale snaží sa o upevnenie existujúcej konkurenčnej pozície
1. Blokovanie rozvoja súperovej ofenzívy – inovácia výrobku, existujúcej výrobkovej línie, ochrana tech, klesania cien, dohody s odberateľmi
2. Odradenie od útoku alebo rozptýlenie súperov – informácie v tlači, falošné informácie, nepravidelné útoky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár