(, EuroEkonóm.sk ,  3)

Ohlasovacie živnosti

– ktoré pri splnení určitých podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia. Prevádzkovať živnosť FO a PO nezapísaných v OR vzniká pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ sa v ohlásení uvedie iný deň, tak potom týmto dňom. Delia sa na:

remeselné živnosti

– ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná výučným listom. Patria sem:
– výroba kovov a kvových výrobkov
– výroba potravín a nápojov
– výroba textilu a odevná a ďalšia
Je tu potrebné vysvedčenie o maturitnej skúške na SOU alebo výučný list.

viazané živnosti

– ide tu o živnosti, kt. vyžadujú iný preukaz spôsobilosti než s vyžaduje pri remeselných živnostiach.
– výroba strojov a prístrojov
– výroba dopravných prostriedkov
– stavebníctvo a iné

voľné živnosti

– nie je tu stanovená podmienka prevádzkovania živnsoti na odb. spôsobilosť. Môže ich ohlásiť každý, kto spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Koncesované živnosti

– sa smú prevádzkovať na základe koncesie. Oprávnenie prevádzkovať koncesovanú živnosť vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. pri koncesovaných živnostiach sa vyžaduje odborná spôsobilosť a výkonnosť a je na nich potrebné štátne povolenie. Patria sem:
– stavebníctvo
– služby zabezpečujúce ochranu osôb a majetku
– ubytovacie služby a ďalšie

Živnostenský list a jeho náležitosti

– meno a priezvisko a trvalé bydlisko (FO)
názov a sídlo (PO)
– obchodné meno
– předmět podnikania
– miesto podnikania
– identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené
– prevádzkareň
– dobu určenia podnikania (při době určitej)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Tomáš Štefka

  Chcem sa opýtať či už tak náhodou neplatia koncesované od 1.6.2010

 2. zanda

  Chtela bych se zeptat do jaké živnosti mám zařadit hračkařství. Děkuji

  1. Robo

   maloobchod a veľkoobchod…voľná

Pridaj komentár