(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Reklama – výhody

1. nízke náklady kontaktu
2. možnosť zastihnúť zákazníka tam, kde nemôže predajca
3. veľké možnosti tvorivého a zaujímavejšieho spracovania správy
4. schopnosť vytvoriť image
5. nezastrašujúci charakter osobného predaja
6. potenciálna možnosť niekoľkokrát správu opakovať
7. prestíž a pôsobivosť reklamy v médiách

Reklama – nevýhody

1. neschopnosť uzatvárať obchody
2. reklamné zhluky
3. schopnosť zákazníka ignorovať správy
4. problém získania okamžitej odpovede
5. nemožnosť rýchlo získať spätnú väzbu
6. obtiažne meranie efektívnosti
7. vysoký faktor strát

Interná reklama – výhody

1. simulácia podnetov ku kúpe
2. podpora reklamných kampaní

PR – výhody

1. nízke náklady
2. účinnosť
3. dôveryhodnosť
4. prestíž
5. dodanie na zaujímavosti
6. udržovanie prítomnosti na verejnosti

PR – nevýhody

1. obtiažne dosiahnutie trvalej priazne
2. nedostatok kontroly

Techniky PR

1. trvalé

• zaradenie sa do miestnej spoločnosti
• spolupráca s ostatnými odbormi
• vlastné bulletiny, noviny, časopisy
• vzťahy so zamestnancami
• vzťahy s médiami
• fotografie a kolekcie pre médiá
• vzťahy s finančnými subjektami
• vzťahy s komplementárnymi a konkurenčnými organizáciami
• vzťahy so štátnou správou a samosprávou
• vzťahy so zákazníkmi
• reklama

2. krátkodobé

• novinové alebo tlačené správy
• tlačené a novinové konferencie
• spoločenské udalosti
• oznámenia
• novinové podanie správy
• tlačené a odborné semináre
• marketingový výskum

3. nepredvídateľné

• riešenie negatívnej publicity
• interview s médiami

Meranie efektívnosti reklamy

1. zásahu
2. odozvy
3. efektu komunikácie
4. reakcie cieľových príjemcov
5. predaja alebo trhového podielu
6. dosiahnutého zisku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár