(, EuroEkonóm.sk ,  0)

VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA
Táto úloha sa dotýka konkrétnej formulácie úloh, ako aj vytypovania ľudí, ktorí budú úlohy plniť. Ide teda o vytvorenie OŠ, kontrolného a motivačného systému vo firme. Každý cieľ musí byť kvantifikovateľný číselne, musia byť zadefinované zdroje jeho krytia a vykonávatelia.

ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ VÄZBY AKO ZÁKLAD PRE PLÁNOVANIE
Ak vzniknú nepredvídateľné okolnosti alebo sa zmenia predpoklady pre plnenie plánu, tak je potrebné buď:
1. preplánovať úlohy
2. zamerať sa na také situácie, ktoré sú nevhodné pre podnik a eliminovať ich
3. zamerať sa na úplne nový smer rozvoja podniku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár