(, EuroEkonóm.sk ,  6)

VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA
Táto úloha sa dotýka konkrétnej formulácie úloh, ako aj vytypovania ľudí, ktorí budú úlohy plniť. Ide teda o vytvorenie OŠ, kontrolného a motivačného systému vo firme. Každý cieľ musí byť kvantifikovateľný číselne, musia byť zadefinované zdroje jeho krytia a vykonávatelia.

ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ VÄZBY AKO ZÁKLAD PRE PLÁNOVANIE
Ak vzniknú nepredvídateľné okolnosti alebo sa zmenia predpoklady pre plnenie plánu, tak je potrebné buď:
1. preplánovať úlohy
2. zamerať sa na také situácie, ktoré sú nevhodné pre podnik a eliminovať ich
3. zamerať sa na úplne nový smer rozvoja podniku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Stanislav Hora

  Aké sú kľúčové kroky pri vytváraní činností na dosiahnutie cieľa v podniku?

 2. Gabriela Priadková

  Kľúčovými krokmi sú formulácia konkrétnych úloh, výber ľudí na ich plnenie, a vytvorenie kontrolného a motivačného systému.

 3. Lukas Smutny

  Je spätná väzba vždy efektívna pri identifikácii a riešení problémov vo firemnom plánovaní?

 4. Pavel

  Spätná väzba je kľúčová, ale jej efektivita môže závisieť od kvality a rýchlosti jej zberu a spracovania.

 5. Timotej Fula

  Môžu tradičné metódy spätnej väzby zlyhávať v modernom rýchlo sa meniacom podnikovom prostredí?

 6. Alena Sedlarova

  V dynamickom podnikovom prostredí môže byť potrebné pristupovať k tradičným metódam spätnej väzby inovatívne, aby sa zvýšila ich rýchlosť a relevancia.

Pridaj komentár