(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vytvárajú ho zákony a vládne orgány, ktoré spolu s presadzovaním záujmov nátlakových skupín ovplyvňujú a limitujú činnosť tak organizácií, ako aj jednotlivcov. K základným politickým trendom patria:

Zmeny v zákonoch v oblasti podnikania
Podnikateľská legislatíva sleduje 3 hlavné účely:
– ochrániť firmy pred nekalou konkurenciou
– ochrániť spotrebiteľov pred nekalými podnikateľskými praktikami
– ochrániť spoločnosť pred nevhodným obchodným chovaním.

Zmeny v posilnení postavenia kontrolných orgánov

Vznik záujmových skupín na ochranu verejného blaha
Podnikateľské aktivity sú výrazne ovplyvňované spotrebiteľským hnutím, ktoré predstavuje organizované aktivity občanov a vlády zamerané na ochranu spotrebiteľov pred nečestnými praktikami výrobkov a predajcov. Aktivisti spotrebiteľských hnutí majú právo kontroly dodržiavania spravodlivých úverových podmienok, určovania poctivých cien, obsahov nutričných hodnôt, akosti tovaru, dodržiavanie záručných lehôt a dosahovanie priemerných ziskov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár