(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Podnikateľský (business) plán by podľa Uwe Strucka mal mať túto štruktúru:
1. prehľad obsahu
2. zhrnutie
3. všeobecný popis podniku
4. kľúčové osobnosti a organizácia podniku
5. výrobky/služby
6. analýza trhu a prognóza obratu
7. odbyt (predaj)
8. výroba
9. medzné termíny
10. finančný plán
11. financovanie
12. prílohy

2. zhrnutie

– nie úvod, zhrnutie ostatných častí 3-12, max. 2 strany
– mali by tu byť odpovede na tieto otázky:
– predmet podnikania
– aké výrobky/služby budeme poskytovať
– prečo je váš podnik lepší ako konkurencia
– ciele podniku
– kľúčové osobnosti
– účel podnikateľského plánu
– v akom štádiu vývoja sa nachádzajú produkty
– použitie cudzích finančných prostriedkov

3. všeobecný popis podniku

– minulosť, súčasnosť a budúci stav firmy
– vlastnícke pomery
– dôležité zmluvy

4. kľúčové osobnosti a organizácia podniku

– profesný životopis všetkých kľúčových osobností (funkcie, ročné príjmy, zahájenie činnosti, vlastnícke vzťahy)
– plán vzdelávania

5. výrobky/služby

– popis produktu z hľadiska zákazníka
– servis
– množstvo výroby
– popis vývoja výrobku
– ochrana pred skopírovaním výrobku konkurenciou
– osvedčenie k výrobe (patenty, licencie)

6. analýza trhu a prognóza obratu

– súčasné a budúce potreby cien
– vývoj trhu a zmeny na trhu
– množstvo zákazníkov
– postup pri analýze trhu

7. odbyt (predaj)

– odbytová politika

8. výroba

– len pri výrobných podnikoch

9. medzné termíny

– úsečkový diagram

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Samuel Kontris

  Aké sú hlavné sekcie podnikateľského plánu podľa Uwe Strucka?

 2. HorizonSeeker

  Podľa Uwe Strucka by mal podnikateľský plán obsahovať sekcie ako zhrnutie, všeobecný popis podniku, kľúčové osobnosti a organizáciu, výrobky/služby, analýzu trhu, odbyt, výrobu, medzné termíny, finančný plán, financovanie a prílohy.

 3. Kornel Kocur

  Je táto štruktúra podnikateľského plánu dostatočne flexibilná na adaptáciu na rôzne typy podnikov?

 4. Dusan Chren

  Štruktúra navrhnutá Uwe Struckom poskytuje komplexný rámec, ktorý by mohol byť adaptovaný na rôzne typy podnikov, ale vždy záleží na špecifikách podniku a potrebe prispôsobiť sekcie konkrétnym potrebám.

 5. Lukas Neuschl

  Môže byť prílišná štruktúrovanosť podnikateľského plánu obmedzujúca pre startupy, ktoré potrebujú byť viac agilné?

 6. Blazo

  Áno, prílišná štruktúrovanosť môže byť pre niektoré startupy obmedzujúca. Flexibilita a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam sú pre startupy kľúčové, preto je dôležité, aby podnikateľský plán reflektoval túto potrebu agility.

Pridaj komentár