(, EuroEkonóm.sk ,  4)

6 marketingových základov

1. Uspokojovanie zákazníkových potrieb a prianí
2. Nepretržitosť podstaty marketingu
3. Sled dielčích krokov marketingu
4. Kľúčová úloha marketingového výskumu
5. Vzájomná vnútorná závislosť organizácií CR
6. Široké a mnohostranné úsilie organizácie

Vývoj marketingu

1. Obdobie výrobnej orientácie
2. Obdobie predajne orientácie
3. Obdobie marketingovej orientácie
• obdobie marketingových oddelení
• obdobie marketingu organizácie
4. Obdobie spoločenskej orientácie

7 základných princípov marketingu
1. marketingový prístup
2. orientácia na zákazníka
3. uspokojovanie potrieb a skrytých prianí zákazníka
4. segmentácia trhu
5. hodnota a proces
6. životný cyklus výrobku
7. marketingový mix

Nekontrolovateľné faktory marketingového prostredia
1. konkurencia
2. legislatíva
3. ekonomické prostredie
4. technológia
5. spoločenské a kultúrne prostredie
6. organizačné ciele a zdroje

6 súvisiacich špecifík

1. úzke vymedzenie marketingu
2. nedostatočné ocenenie marketingových schopností
3. rozdielna organizačná štruktúra
4. nedostatok údajov o výkonnosti konkurencie
5. vládna regulácia a regulácia
6. obmedzenia a príležitosti pre neziskové firmy

Charakteristika systému MS a CR

1. otvorenosť
2. komplexnosť a rôznorodosť
3. zodpovednosť
4. konkurencia
5. vnútorná previazanosť
6. konfliktnosť a nesúlad

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Cuthien

  Marketing služieb sa zameriava na nehmotnú povahu služieb, zatiaľ čo marketing produktov je orientovaný na fyzické tovary. Pri službách je dôraz na vytváranie dôvery a vzťahov s klientmi, keďže kvalitu služby je ťažké hodnotiť pred jej kúpou.

 2. Risko Hodza

  Marketing v cestovnom ruchu môže mať pozitívny aj negatívny vplyv. Zatiaľ čo podporuje lokálnu ekonomiku a zvyšuje povedomie o regióne, môže tiež viesť k preťaženiu, znečisteniu a stratám prírodného a kultúrneho dedičstva, ak nie je riadený udržateľným spôsobom.

 3. Filip Kubala

  Je etické využívať marketingové stratégie na zvýšenie turistického ruchu v oblastiach trpiacich preťažením?

 4. Karolina

  Etika využívania marketingových stratégií v takýchto oblastiach závisí od ich dlhodobého vplyvu na destináciu a miestne obyvateľstvo. Dôležitá je rovnováha medzi podporou turizmu a ochranou miestnych zdrojov a komunít.

Pridaj komentár