(, EuroEkonóm.sk ,  3)

U kontinuálnej výrobe (napr. hutnícky, potravinársky, chemický priemysel) sa uplatňuje tzv. plynulá dodávka surovín, t.j. nepotrebujeme mať zásoby. U diskontinuálnej výrobe (napr. stavebný priemysel, výroba nábytku) je potrebné vytvárať zásoby.

Riadenie výrobných zásob sa začína zadávaním objednávky (písomne, telefonicky). Rozhodujúcim problémom pri objednávaní materiálu je určenie časového momentu objednania = bodu objednávky (Ti) – t.j. začiatok obstarávacieho procesu.

Obstarávací čas (Di) – časový interval, ktorý sa začína momentom objednania a končí v časovom okamihu, v ktorom obstarávaný materiál dôjde do skladu nakupovaného podniku. Udáva sa v dňoch.

Na určenie bodu objednávky vplýva:
– čas spotreby (Dsi)
– objednávací čas (di1)
– dodací čas dodávateľa (di2)
– prepravný čas (di3)
– manipulačný čas príjmu materiálu (di4)
– poistný čas (časová rezerva) (di5)
– iný čas (di6)

čas spotreby (Dsi): Dsi = Qi/qi

Qi – dodané množstvo materiálu
qi – denná spotreba materiálu

celkový obstarávací čas (Di): Di = di1 + di2 + di3 + di4 + di5 + di6

bod objednávky (Ti): Ti = Dsi – Di

Po určení bodu objednávky určujeme objem dodávky.

VÝHODY nákupu v malých množstvách:
– reálnejší odhad potrieb
– zníženie objemu kapitálu viazaného v zásobách
– zníženie rizika pri skladovaní (napr. potraviny)
– zníženie skladovacích nákladov

NEVÝHODY nákupu v malých množstvách:
– vysoké riziko nedostatku materiálu
– vyššie prepravné, administratívne a manipulačné náklady

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. BlazeRunner

    V kontexte plánovania nákupu sa pri kontinuálnej výrobe uplatňuje plynulá dodávka surovín bez potreby vytvárania zásob, zatiaľ čo pri diskontinuálnej výrobe je potrebné vytvárať zásoby materiálov.

  2. Martin Viselka

    Je efektívnejšie vytvárať zásoby materiálu v dnešnej dobe just-in-time výroby?

  3. Gabriela

    Efektívnosť vytvárania zásob materiálu závisí od konkrétneho prípadu; systémy just-in-time môžu znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, ale vyžadujú veľmi spoľahlivú dodávateľskú sieť.

Pridaj komentár