(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zodpovednosti prepravcu upravujú medzinárodné prepravné zmluvy. Riziká, ktoré sú spojené s prepravou tovaru sa zaraďujú do skupiny komerčných rizík v medzinárodnom obchode.

Tieto riziká sa môžu:
1.) obmedziť len na kontrolu tovaru, ktorý sa práve prepravuje (dá sa presne vyčísliť a odhadnúť)
2.) rozšíriť aj na následné škody ak tovar nie je v správnom čase na správnom mieste (ťažko sa vyčísľuje a odhaduje)

Tri stupne riešenia prepravných rizík:
1. prenesenie rizika (poistenie prepravy a špedície)
2. zabránenie resp. zníženie rizika (výber vhodnej dopravy, vhodné a bezpečné balenie a označenie tovaru, národné požiadavky na balenie tovaru nájdeme v Medzinárodnej Obchodnej komore)
3. zbavenie sa rizika prenesením na obchodných partnerov – závisí od platných podmienok upravujúcich ručenie:
a.) dopravcu za tovar v jednotlivých medzinárodných prepravných zmluvách
b.) zasielateľa za tovar podľa zasielateľských zmlúv obvykle národných

V oboch prípadoch treba odpovedať na tieto otázky:
– Za aké škody dopravca resp. zasielateľ ručí?
– Do akej hodnoty dopravca resp. zasielateľ ručí?

Odpovede na tieto dve otázky:

1. Cestná doprava – základný medzinárodný dohovor CMR

– dohoda CMR má pre ratifikujúce krajiny donucovací charakter
– vychádza z princípu zodpovednosti za nebezpečenstvo, to znamená, že dopravca zodpovedá
za tovar od okamihu jeho prijatia až po vydanie oprávnenej osobe
– táto zodpovednosť je vyjadrená aj v nákladnom liste CMR
– existuje množstvo vylúčení zo zodpovednosti, napr. : jednoznačne dopravca nezodpovedá za škody, ktorým nemohol zabrániť (zodpovedá však za škody ktoré vznikli pri dopravnej nehode)
– výška ručenia: 8,33 SDR na 1 kg hrubej hmotnosti škody na tovare
– dopravca zodpovedá: – pri prekročení termínu dodania až do výšky ceny za dopravu
– pri chybe dobierky do výšky dobierky
– hranica za ručenie škôd, ktoré vyplynuli z prekročenia dodacej lehoty sa môže posunúť
zápisom záujem na dodaní, tým pádom sa posúva výška poistného

2. Železničná doprava – dohoda CIM

– podmienky zodpovednosti dopravcu za tovar sú upravené podobne ako v CMR
– max. výška ručenia za 1 kg hrubej hmotnosti tovaru je 17 SDR

3. Námorná – líniová preprava – Haagske a Haagsko – Visbyské pravidlá

– upravujú zodpovednosť lodiara, pričom podmienky sú vyznačené na zadnej strane konosamentu
– podľa týchto pravidiel ručí lodiar len za komerčné zavinenie (napr. : zlá starostlivosť o tovar počas plavby, zlé uloženie tovaru…), nie za plavebné alebo technické zavinenie
– lodiar ručí max. 2 SDR za 1 kg(v prípade komerčného zavinenia)
– lodiar ručí len za tovar ktorý prebral a označil v konosamente, pričom časovo je ručenie obmedzené z háku na hák, to znamená od zdvihnutia tovaru pri nalodení až po zloženie tovaru v prístave určenia

4. Letecká preprava – Warshavský dohovor WA

– dohovor má pre členské krajiny donucovací charakter a upravuje ručenie leteckého dopravcu
– základný princíp z ktorého sa vychádza je „zavinenie s opačnou dôkazovou záťažou“
– ak vznikla škoda, ktorej prvotnou príčinou bolo chybné balenie, vnútorná skaza, nemusí dopravca dokazovať svoju nevinu
– strana ktorá je vlastníkom tovaru musí dokazovať jeho vinu
– je tu možné prehlásenie hodnoty tovaru, to znamená, že určíme hodnotu vyššiu ako je pôvodná cena, za príplatok

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár