(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Poistný trh – priestor, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt. Základom je kapacita poistného trhu a jej využitie všetkými poisťovňami. Kapacita poistného trhu je súbor všetkých rizík, teda súbor všetkých predmetov, možných záujmov a všetkých osôb, ktorých možno poistiť.

Pri analýze poistného trhu sa uplatňujú rôzne kritéria:

1. kritérium vecnej stránky:
– poistný trh majetku
– poistný trh zodpovednosti
– poistný trh osôb

2. ak chceme robiť detailnejšiu analýzu členíme trh podľa jednotlivých rizík napr. živelné, technické riziká, riziko krádeže, cestovné prepravy apod.

3. členenie poistného trhu podľa subjektov poistenia:
– poistný trh právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
– poistný trh občanov

4. na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že poistný trh je vyčerpateľný, čo sa však v realite nestáva, pretože sa neustále mení predovšetkým potreba poistenia zo strany jednotlivých subjektov, ale taktiež sa mení spektrum ponúkaných poistných produktov zo strany poisťovne. Posudzovať poistný trh len z hľadiska jeho potrieb a nasýteností by bolo zjednodušením. Poistný trh je nutné posudzovať aj z hľadiska obsadenosti jednotlivými poistnými produktmi aj z hľadiska cenovej hladiny jednotlivých produktov, ale aj na základe iných kritérií, ako je napr. analýza poistného, obchodnej činnosti a analýza PU.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. David Kostolnak

    Aké sú hlavné faktory ovplyvňujúce poistný trh podľa analýzy?

Pridaj komentár