(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Patria sem prírodné zdroje, ktoré sa využívajú ako vstupy. Existujú tu 4 skupiny trendov, na ktoré by pracovníci marketingu nemali zabúdať:

Nedostatok prírodných surovín
Zem poskytuje suroviny z nekonečne veľkých zdrojov, z obmedzených obnoviteľných zdrojov a z obmedzených neobnoviteľných zdrojov. Nekonečne veľký zdroj je napríklad vzduch.

Obmedzené obnoviteľné zdroje, medzi ktoré patria lesy a potraviny, musia byť využívané múdro. Plochy sa opäť zalesňujú, orná pôda sa chráni.

Obmedzené neobnoviteľné zdroje – nafta, uhlie, platina, zinok, striebro – budú predstavovať stále väčší problém, pretože sa blíži doba, kedy budú vyčerpané

Zvýšené náklady na energiu
Jeden obmedzený neobnoviteľný zdroj, nafta, spôsobil vážne problémy. Ceny nafty stúpajú a preto sa hľadali alternatívne zdroje energie.

Zvýšený stupeň znečistenia
Niektoré priemyselné činnosti poškodzujú kvalitu životného prostredia. Vezmime do úvahy vlastnosti chemických a jadrových odpadov, nebezpečné množstvo ortute v oceánoch, v pôde a v zásobách potravín, znečisťovanie životného prostredia biologicky nezničiteľnými obalmi, umelými hmotami a inými obalovými materiálmi.

Štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov
(environmentálna legislatíva) Vlády stále viac zameriavajú svoju pozornosť na ochranu životného prostredia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár