(, EuroEkonóm.sk , )

Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
23.4.2008Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
INTERNET
23.4.2008INTERNET
DIRECT MARKETING
23.4.2008DIRECT MARKETING
TELEFÓN A TELEFONISTA
23.4.2008TELEFÓN A TELEFONISTA
Predajcovia
23.4.2008Predajcovia
Internet - Ako nezaspať dobu
23.4.2008Internet – Ako nezaspať dobu
Internet - Ako znížiť náklady
23.4.2008Internet – Ako znížiť náklady
Internet - Ako zväčšiť svoje trhy
23.4.2008Internet – Ako zväčšiť svoje trhy
Internet - Ako uskutočňovať obchodné jednania
23.4.2008Internet – Ako uskutočňovať obchodné jednania
Internet - Ako zlepšiť služby zákazníkom
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť služby zákazníkom
Internet - Ako zlepšiť image organizácie
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť image organizácie
Umiestnenie reklamy na internete
23.4.2008Umiestnenie reklamy na internete
Reklama na internete
23.4.2008Reklama na internete
Prečo zvoliť internet?
23.4.2008Prečo zvoliť internet?
Media typy: TV, rozhlas, časopisy, noviny, plagáty, Internet
23.4.2008Media typy: TV, rozhlas, časopisy, noviny, plagáty, Internet
PROPAGÁCIA AKO PROSTRIEDOK MARKETINGU
23.4.2008PROPAGÁCIA AKO PROSTRIEDOK MARKETINGU
INTERNET - CHARAKTERISTIKA A MOŽNOSTI V MARKETINGOVEJ STRATÉGII
23.4.2008INTERNET – CHARAKTERISTIKA A MOŽNOSTI V MARKETINGOVEJ STRATÉGII
Oblasti public relations a ich nástroje
23.4.2008Oblasti public relations a ich nástroje
Lobovanie - lobing
23.4.2008Lobovanie – lobing
Krízová a príležitostná komunikácia
23.4.2008Krízová a príležitostná komunikácia
Vzťahy so zamestnancami
23.4.2008Vzťahy so zamestnancami
Finančné vzťahy - finančný PR
23.4.2008Finančné vzťahy – finančný PR
Vzťahy s komunitou
23.4.2008Vzťahy s komunitou
Vzťahy s médiami
23.4.2008Vzťahy s médiami
Vzťahy so spotrebiteľmi
23.4.2008Vzťahy so spotrebiteľmi
Firemná komunikácia
23.4.2008Firemná komunikácia
Cieľové skupiny public relations
23.4.2008Cieľové skupiny public relations
Proces PR
23.4.2008Proces PR
Miesto a význam public relations (PR)
23.4.2008Miesto a význam public relations (PR)
FAKTORY VEDÚCE K NESPOKOJNOSTI, FAKTORY VEDÚCE K SPOKOJNOSTI
16.4.2008FAKTORY VEDÚCE K NESPOKOJNOSTI, FAKTORY VEDÚCE K SPOKOJNOSTI
Kariéra pracovníkov a vývoj kariéry
16.4.2008Kariéra pracovníkov a vývoj kariéry
Motivácia
16.4.2008Motivácia
VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
16.4.2008VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
PREPÚŠŤANIE PRACOVNÍKOV
16.4.2008PREPÚŠŤANIE PRACOVNÍKOV
Plánovanie pracovníkov
16.4.2008Plánovanie pracovníkov
Výber pracovníkov
16.4.2008Výber pracovníkov
Nábor pracovníkov - pracovný nábor
16.4.2008Nábor pracovníkov – pracovný nábor
Analýza pracovného miesta
16.4.2008Analýza pracovného miesta
Plánovanie a Stratégia ĽZ
16.4.2008Plánovanie a Stratégia ĽZ
PERSONÁLNA POLITIKA A PERSONÁLNA STRATÉGIA
16.4.2008PERSONÁLNA POLITIKA A PERSONÁLNA STRATÉGIA
Úvod do riadenia ľudských zdrojov
16.4.2008Úvod do riadenia ľudských zdrojov
HODNOTENIE PRÁCE
15.4.2008HODNOTENIE PRÁCE
Mzdové systémy v organizácií
15.4.2008Mzdové systémy v organizácií
FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV
15.4.2008FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV
Riadenie kariéry
15.4.2008Riadenie kariéry
Obsah vzdelávacích programov
15.4.2008Obsah vzdelávacích programov
Realizácia vzdelávania
15.4.2008Realizácia vzdelávania
Plánovanie vzdelávania
15.4.2008Plánovanie vzdelávania
Potreby vzdelávania a analýza potreby
15.4.2008Potreby vzdelávania a analýza potreby
Ako zvládnuť zmenu v pracovnej skupine
06.4.2008Ako zvládnuť zmenu v pracovnej skupine
Prečo majú ľudia sklon vzdorovať zmene?
06.4.2008Prečo majú ľudia sklon vzdorovať zmene?
Prečo je zmena dôležitá?
03.4.2008Prečo je zmena dôležitá?
Zmeny v školstve a vzdelávaní
03.4.2008Zmeny v školstve a vzdelávaní
Pochutiny
03.4.2008Pochutiny
Metódy hodnotenia potravín
03.4.2008Metódy hodnotenia potravín
Mlieko a syry
03.4.2008Mlieko a syry
Nápoje
03.4.2008Nápoje
TEXTIL A TEXTILNÉ VÝROBKY
03.4.2008TEXTIL A TEXTILNÉ VÝROBKY
POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
03.4.2008POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
Potraviny rastlinného pôvodu
03.4.2008Potraviny rastlinného pôvodu
HLAVNÉ ZLOŽKY POTRAVÍN
03.4.2008HLAVNÉ ZLOŽKY POTRAVÍN
POTRAVINY
03.4.2008POTRAVINY
DREVO A VÝROBKY Z DREVA
03.4.2008DREVO A VÝROBKY Z DREVA
Žiaruvzdorné materiály
03.4.2008Žiaruvzdorné materiály
Oceľ – vlastnosti, druhy, výroba
03.4.2008Oceľ – vlastnosti, druhy, výroba
FUNKCIE OBALOV A OZNAČOVANIE OBALOV
03.4.2008FUNKCIE OBALOV A OZNAČOVANIE OBALOV
OBALY A BALENIE TOVAROV
03.4.2008OBALY A BALENIE TOVAROV
Tovaroznalectvo - definícia
03.4.2008Tovaroznalectvo – definícia
Oceňovanie škôd a strát z titulu znečisťovania ŽP
02.4.2008Oceňovanie škôd a strát z titulu znečisťovania ŽP
PRINCÍPY EKOLOGICKEJ POLITIKY
02.4.2008PRINCÍPY EKOLOGICKEJ POLITIKY
Stav životného prostredia na Slovensku
02.4.2008Stav životného prostredia na Slovensku
ATMOSFÉRA
02.4.2008ATMOSFÉRA
VODA
02.4.2008VODA
Životné prostredie
02.4.2008Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
02.4.2008Ochrana životného prostredia
Ekológia
02.4.2008Ekológia
Integrácia a Európska únia
02.4.2008Integrácia a Európska únia
Odkúpenie pohľadávok - faktoring a forfaiting
02.4.2008Odkúpenie pohľadávok – faktoring a forfaiting
Dokumentačné a zmluvné zabezpečenie vývozu
02.4.2008Dokumentačné a zmluvné zabezpečenie vývozu
Vývoz - teritoriálny a komoditný prieskum
02.4.2008Vývoz – teritoriálny a komoditný prieskum
Vývoz
02.4.2008Vývoz
Colná a cenová politika
02.4.2008Colná a cenová politika
Informácie o podmienkach eliminácie rizík
02.4.2008Informácie o podmienkach eliminácie rizík
Dokumentárne platby
02.4.2008Dokumentárne platby
Komoditná a teritoriálna štruktúra ZO
02.4.2008Komoditná a teritoriálna štruktúra ZO
Etapy úverového procesu
31.3.2008Etapy úverového procesu
ÚVEROVÉ OBCHODY
31.3.2008ÚVEROVÉ OBCHODY
Pasívne úverové obchody bánk
31.3.2008Pasívne úverové obchody bánk
Banková regulácia a dohľad
31.3.2008Banková regulácia a dohľad
Transformácia z jednostupňovej na dvojstupňovú bankovú sústavu po roku 1990
31.3.2008Transformácia z jednostupňovej na dvojstupňovú bankovú sústavu po roku 1990
VZŤAHY SUBJEKTOV V BANKOVEJ SÚSTAVE
31.3.2008VZŤAHY SUBJEKTOV V BANKOVEJ SÚSTAVE
Bankový systém
31.3.2008Bankový systém
Štruktúra bankového systému na Slovensku
31.3.2008Štruktúra bankového systému na Slovensku
BANKOVÁ SÚSTAVA
31.3.2008BANKOVÁ SÚSTAVA
POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY
31.3.2008POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY
Poistenie majetku
31.3.2008Poistenie majetku
ÚČASTNÍCI POISTNÉHO VZŤAHU
31.3.2008ÚČASTNÍCI POISTNÉHO VZŤAHU
POISTNÁ ZMLUVA
31.3.2008POISTNÁ ZMLUVA
Poisťovníctvo
31.3.2008Poisťovníctvo
BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE
31.3.2008BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE
BURZOVÝ TRH A JEHO REGULÁCIA
31.3.2008BURZOVÝ TRH A JEHO REGULÁCIA
OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ
31.3.2008OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ
MIMOBURZOVÉ OBCHODY
31.3.2008MIMOBURZOVÉ OBCHODY
BURZOVÝ SYSTÉM
31.3.2008BURZOVÝ SYSTÉM
OPCIE
31.3.2008OPCIE
ARBITRÁŽNE STRATÉGIE
31.3.2008ARBITRÁŽNE STRATÉGIE
STRATÉGIE ZABEZPEČOVANIA PORTFÓLIA
31.3.2008STRATÉGIE ZABEZPEČOVANIA PORTFÓLIA
TRADINGOVÉ STRATÉGIE
31.3.2008TRADINGOVÉ STRATÉGIE
HEDGINGOVÉ STRATÉGIE
31.3.2008HEDGINGOVÉ STRATÉGIE
FUTURITY
31.3.2008FUTURITY
FORWARD
31.3.2008FORWARD
Stratégie zabezpečenia portfólia
31.3.2008Stratégie zabezpečenia portfólia
Hedgingové stratégie
31.3.2008Hedgingové stratégie
Stratégie zamerané na znižovanie rizika
31.3.2008Stratégie zamerané na znižovanie rizika
Stratégie tvorby optimálneho portfólia
31.3.2008Stratégie tvorby optimálneho portfólia
Arbitrážne stratégie
31.3.2008Arbitrážne stratégie
Tradingové stratégie
31.3.2008Tradingové stratégie
Stratégie zamerané na dosahovanie zisku
31.3.2008Stratégie zamerané na dosahovanie zisku
Inštrumenty kolektívneho investovania a fondy
31.3.2008Inštrumenty kolektívneho investovania a fondy
Dlhodobé dlhové inštrumenty
31.3.2008Dlhodobé dlhové inštrumenty
Krátkodobé dlhové inštrumenty
31.3.2008Krátkodobé dlhové inštrumenty
Psychologické teórie investovania
31.3.2008Psychologické teórie investovania
Anomálie na efektívnom trhu
31.3.2008Anomálie na efektívnom trhu
Kritéria rozhodovania o finančnom investovaní
31.3.2008Kritéria rozhodovania o finančnom investovaní
Teória efektívnych trhov
31.3.2008Teória efektívnych trhov
Akciové inštrumenty
31.3.2008Akciové inštrumenty
Investičné inštrumenty
31.3.2008Investičné inštrumenty
Riziko investovania
31.3.2008Riziko investovania
Metódy hodnotenia investičných projektov
31.3.2008Metódy hodnotenia investičných projektov
FINANČNÉ ROZHODOVANIE V OBLASTI VECNÝCH INVESTÍCIÍ
31.3.2008FINANČNÉ ROZHODOVANIE V OBLASTI VECNÝCH INVESTÍCIÍ
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
31.3.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
31.3.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
Problémové situácie v USA
31.3.2008Problémové situácie v USA
EFEKTÍVNOSŤ FINANČNÉHO SYSTÉMU
31.3.2008EFEKTÍVNOSŤ FINANČNÉHO SYSTÉMU
FINANČNÝ SYSTÉM V GLOBÁLNEJ EKONOMIKE
31.3.2008FINANČNÝ SYSTÉM V GLOBÁLNEJ EKONOMIKE
HLAVNÉ TRENDY VO VÝVOJI FINANČNÝCH TRHOV
31.3.2008HLAVNÉ TRENDY VO VÝVOJI FINANČNÝCH TRHOV
Inštitucionálne usporiadanie finančného trhu
31.3.2008Inštitucionálne usporiadanie finančného trhu
PODPORNÉ ČINNOSTI
31.3.2008PODPORNÉ ČINNOSTI
Výroba a odbyt
31.3.2008Výroba a odbyt
PODNIKOVÉ ČINNOSTI
31.3.2008PODNIKOVÉ ČINNOSTI
Manažment pohotových prostriedkov
31.3.2008Manažment pohotových prostriedkov
Manažment pohľadávok
31.3.2008Manažment pohľadávok
Manažment podnikových zásob
31.3.2008Manažment podnikových zásob
Obežný (krátkodobý) majetok
31.3.2008Obežný (krátkodobý) majetok
Majetková štruktúra podniku - štruktúra aktív podniku
31.3.2008Majetková štruktúra podniku – štruktúra aktív podniku
Využívanie dlhodobého majetku
31.3.2008Využívanie dlhodobého majetku
Opotrebovávanie dlhodobého majetku
31.3.2008Opotrebovávanie dlhodobého majetku
Obstaranie a vyradenie dlhodobého majetku
31.3.2008Obstaranie a vyradenie dlhodobého majetku
KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ
31.3.2008KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ
VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
31.3.2008VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
SUBJEKTY PODNIKANIA
31.3.2008SUBJEKTY PODNIKANIA
Výskum efektívnosti marketingovej komunikácie
30.3.2008Výskum efektívnosti marketingovej komunikácie
Výskum imidžu podniku
30.3.2008Výskum imidžu podniku
Výskum uvádzania nového výrobku na trh
30.3.2008Výskum uvádzania nového výrobku na trh
PREPRAVNÉ DOKUMENTY
30.3.2008PREPRAVNÉ DOKUMENTY
Dodacie podmienky a INCOTERMS
30.3.2008Dodacie podmienky a INCOTERMS
Dopravné poistenie
30.3.2008Dopravné poistenie
Špedícia - zasielateľstvo
30.3.2008Špedícia – zasielateľstvo
Plánovanie produktu
30.3.2008Plánovanie produktu
Charakteristika a postup spracovania marketingového plánu
30.3.2008Charakteristika a postup spracovania marketingového plánu
Marketingový plán a marketingové plánovanie
30.3.2008Marketingový plán a marketingové plánovanie
Rozhodovanie o komunikačnej stratégii
30.3.2008Rozhodovanie o komunikačnej stratégii
Rozhodovanie o distribučnej stratégii
30.3.2008Rozhodovanie o distribučnej stratégii
Rozhodovanie o cenovej stratégii v MM
30.3.2008Rozhodovanie o cenovej stratégii v MM
Alternatívy medzinárodnej výrobkovej stratégie
30.3.2008Alternatívy medzinárodnej výrobkovej stratégie
Strategické ciele výrobku
30.3.2008Strategické ciele výrobku
Analýza výrobku a sortimentu výrobkov
30.3.2008Analýza výrobku a sortimentu výrobkov
Rozhodovanie o výrobkovej stratégii v MM
30.3.2008Rozhodovanie o výrobkovej stratégii v MM
Determinanty implantačných stratégií
30.3.2008Determinanty implantačných stratégií
Vysoké kapitálové investície s vysokou mierou kontroly
30.3.2008Vysoké kapitálové investície s vysokou mierou kontroly
Vysoké kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
30.3.2008Vysoké kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
Nízke kapitálové investície s vysokou mierou kontroly
30.3.2008Nízke kapitálové investície s vysokou mierou kontroly
Nízke kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
30.3.2008Nízke kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
Rozhodovanie o implantačnej stratégii
30.3.2008Rozhodovanie o implantačnej stratégii
Rozhodovanie o marketingovej stratégii
30.3.2008Rozhodovanie o marketingovej stratégii
Medzinárodný marketing ako politika získavania zákazníka
30.3.2008Medzinárodný marketing ako politika získavania zákazníka
Medzinárodný marketing ako prvok filozofie podnikania
30.3.2008Medzinárodný marketing ako prvok filozofie podnikania
Základy medzinárodného marketingu
30.3.2008Základy medzinárodného marketingu
Implementácia marketingového plánu
30.3.2008Implementácia marketingového plánu
Marketingové plánovanie - charakter a obsah
30.3.2008Marketingové plánovanie – charakter a obsah
Meranie trhového dopytu
30.3.2008Meranie trhového dopytu
Zdroje marketingového informačného systému
30.3.2008Zdroje marketingového informačného systému
Marketingový informačný systém (MIS)
30.3.2008Marketingový informačný systém (MIS)
Makroprostredie podniku
30.3.2008Makroprostredie podniku
NÁKUPNÝ PROCES
30.3.2008NÁKUPNÝ PROCES
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE NÁKUPNÉ CHOVANIE
30.3.2008FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE NÁKUPNÉ CHOVANIE
Trhy inštitúcii a vládne trhy
30.3.2008Trhy inštitúcii a vládne trhy
Nákup na trhoch sprostredkovateľov
30.3.2008Nákup na trhoch sprostredkovateľov
Nákupy organizácií
30.3.2008Nákupy organizácií
Marketingové stratégie - etapa zrelosti
30.3.2008Marketingové stratégie – etapa zrelosti
Marketingové stratégie - etapa rastu
30.3.2008Marketingové stratégie – etapa rastu
Marketingové stratégie - etapa zavádzania výrobku
30.3.2008Marketingové stratégie – etapa zavádzania výrobku
Rozhodovanie o balení a značení
30.3.2008Rozhodovanie o balení a značení
Rozhodovanie o značke
30.3.2008Rozhodovanie o značke
Rozhodovanie o výrobkových radoch
30.3.2008Rozhodovanie o výrobkových radoch
Rozhodovanie o výrobkovom mixe
30.3.2008Rozhodovanie o výrobkovom mixe
Marketingový systém cestovného ruchu
30.3.2008Marketingový systém cestovného ruchu
Marketing cestovného ruchu
30.3.2008Marketing cestovného ruchu
Správanie sa zákazníka pri nákupe služby
30.3.2008Správanie sa zákazníka pri nákupe služby
Vlastnosti služieb
30.3.2008Vlastnosti služieb
Riadenie služieb na podporu výrobkov
30.3.2008Riadenie služieb na podporu výrobkov
Marketingové stratégie firiem poskytujúcich služby
30.3.2008Marketingové stratégie firiem poskytujúcich služby
Hlavné vlastnosti služieb
30.3.2008Hlavné vlastnosti služieb
Zahájenie cenových zmien a reakcie na tieto zmeny
30.3.2008Zahájenie cenových zmien a reakcie na tieto zmeny
Prispôsobovanie ceny
30.3.2008Prispôsobovanie ceny
Výber metódy tvorby cien
30.3.2008Výber metódy tvorby cien
Tvorba ceny
30.3.2008Tvorba ceny
Spolupráca, konflikty a konkurencia v marketingových cestách
30.3.2008Spolupráca, konflikty a konkurencia v marketingových cestách
Dynamika marketingových ciest
30.3.2008Dynamika marketingových ciest
Manažment rozhodovania v marketingových cestách
30.3.2008Manažment rozhodovania v marketingových cestách
Rozhodovanie o tvorbe marketingových ciest
30.3.2008Rozhodovanie o tvorbe marketingových ciest
Marketingové cesty
30.3.2008Marketingové cesty
Podniková logistika
30.3.2008Podniková logistika
Vývoj logistiky
30.3.2008Vývoj logistiky
Špecifikácia logistických oblastí
30.3.2008Špecifikácia logistických oblastí
Základné koncepcie chápania logistiky
30.3.2008Základné koncepcie chápania logistiky
Trendy vo veľkoobchode
30.3.2008Trendy vo veľkoobchode
Marketingové rozhodnutia vo veľkoobchode
30.3.2008Marketingové rozhodnutia vo veľkoobchode
Veľkoobchod
30.3.2008Veľkoobchod
Trendy v maloobchode
30.3.2008Trendy v maloobchode
Marketingové rozhodovanie manažéra maloobchodu
30.3.2008Marketingové rozhodovanie manažéra maloobchodu
Vytváranie účinnej komunikácie
30.3.2008Vytváranie účinnej komunikácie
Pochopenie komunikačného procesu
30.3.2008Pochopenie komunikačného procesu
Tvorba a riadenie integrovanej marketingovej komunikácie
30.3.2008Tvorba a riadenie integrovanej marketingovej komunikácie
PUBLIC RELATIONS
30.3.2008PUBLIC RELATIONS
Hodnotenie účinnosti reklamy a inzercie
30.3.2008Hodnotenie účinnosti reklamy a inzercie
Rozhodovanie o médiu
30.3.2008Rozhodovanie o médiu
Výber propagačnej správy
30.3.2008Výber propagačnej správy
Rozhodovanie o rozpočte propagácie
30.3.2008Rozhodovanie o rozpočte propagácie
Stanovenie cieľov inzercie a reklamy
30.3.2008Stanovenie cieľov inzercie a reklamy
VYPRACOVANIE A REALIZOVANIE INZERTNÉHO A REKLAMNÉHO PROGRAMU
30.3.2008VYPRACOVANIE A REALIZOVANIE INZERTNÉHO A REKLAMNÉHO PROGRAMU
Diagnostika a manažérska diagnostika
30.3.2008Diagnostika a manažérska diagnostika
METÓDY REALIZÁCIE ZMIEN – TQM, BPR
30.3.2008METÓDY REALIZÁCIE ZMIEN – TQM, BPR
Strategické zmeny v organizácii
30.3.2008Strategické zmeny v organizácii
Globalizácia a medzinárodná integrácia
30.3.2008Globalizácia a medzinárodná integrácia
GENERICKÉ KONKURENČNÉ STRATÉGIE
30.3.2008GENERICKÉ KONKURENČNÉ STRATÉGIE
ANALÝZA JEDNOSEKTOROVÝCH AKTIVÍT
30.3.2008ANALÝZA JEDNOSEKTOROVÝCH AKTIVÍT
STRATEGICKÉ INFORMÁCIE
30.3.2008STRATEGICKÉ INFORMÁCIE
ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU
30.3.2008ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU
STRATEGICKÁ DIAGNOSTIKA
30.3.2008STRATEGICKÁ DIAGNOSTIKA
RASTOVÉ STRATÉGIE
30.3.2008RASTOVÉ STRATÉGIE
STRATEGICKÝ MANAŽMENT - sociologický a racionalistický prístup
30.3.2008STRATEGICKÝ MANAŽMENT – sociologický a racionalistický prístup
INTERNET, INTRANET A EXTRANET
29.3.2008INTERNET, INTRANET A EXTRANET
Hlavné trendy v rozvoji IS a ich prínos
29.3.2008Hlavné trendy v rozvoji IS a ich prínos
Informačný systém firmy
29.3.2008Informačný systém firmy
MIS - Úlohy manažérov
29.3.2008MIS – Úlohy manažérov
Postup pri výbere vhodného MIS
29.3.2008Postup pri výbere vhodného MIS
Hlavné problémy rozvoja MIS
29.3.2008Hlavné problémy rozvoja MIS
MIS ako konkurenčná výhoda
29.3.2008MIS ako konkurenčná výhoda
Podsystémy MIS
29.3.2008Podsystémy MIS
MANAŽÉRSKE INFORMAČNÉ SYSTÉMY (MIS)
29.3.2008MANAŽÉRSKE INFORMAČNÉ SYSTÉMY (MIS)
EKONOMICKY OPTIMÁLNA VÝROBA
29.3.2008EKONOMICKY OPTIMÁLNA VÝROBA
MANAŽMENT POVÝROBNÝCH ČINNOSTÍ
29.3.2008MANAŽMENT POVÝROBNÝCH ČINNOSTÍ
MANAŽMENT OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ
29.3.2008MANAŽMENT OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ
MANAŽMENT PRÍPRAVY VÝROBY
29.3.2008MANAŽMENT PRÍPRAVY VÝROBY
MANAŽMENT VÝROBY V SÚČASNOSTI
29.3.2008MANAŽMENT VÝROBY V SÚČASNOSTI
PROBLÉMOVÉ OKRUHY VÝROBNÉHO MANAŽMENTU
29.3.2008PROBLÉMOVÉ OKRUHY VÝROBNÉHO MANAŽMENTU
MANAŽMENT VÝROBY V SYSTÉME RIADENIA PODNIKU
29.3.2008MANAŽMENT VÝROBY V SYSTÉME RIADENIA PODNIKU
KONTROLA A CONTROLLING
29.3.2008KONTROLA A CONTROLLING
Organizačný proces
29.3.2008Organizačný proces
Organizovanie
29.3.2008Organizovanie
DELEGOVANIE
29.3.2008DELEGOVANIE
PARTICIPÁCIA PRACOVNÍKOV
29.3.2008PARTICIPÁCIA PRACOVNÍKOV
Proces rozhodovania v organizácii
29.3.2008Proces rozhodovania v organizácii
Mzdové formy
29.3.2008Mzdové formy
Mzdová politika a riadenie miezd
29.3.2008Mzdová politika a riadenie miezd
Hodnotenie efektivity náborovej činnosti
29.3.2008Hodnotenie efektivity náborovej činnosti
Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
29.3.2008Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
Mocenské základne v organizáciách
29.3.2008Mocenské základne v organizáciách
Euromanažér (globálny manažér)
29.3.2008Euromanažér (globálny manažér)
Teória transformačného vedenia
29.3.2008Teória transformačného vedenia
SITUAČNÉ TEÓRIE
29.3.2008SITUAČNÉ TEÓRIE
Vedenie a teórie vedenia
29.3.2008Vedenie a teórie vedenia
POROVNANIE JAPONSKÉHO A AMERICKÉHO MANAŽMENTU
29.3.2008POROVNANIE JAPONSKÉHO A AMERICKÉHO MANAŽMENTU
Empirický manažment - pragmatická škola manažmentu
29.3.2008Empirický manažment – pragmatická škola manažmentu
Moderný manažment - matematická a systémová škola manažmentu
29.3.2008Moderný manažment – matematická a systémová škola manažmentu
Klasický manažment - procesná škola manažmentu
29.3.2008Klasický manažment – procesná škola manažmentu
TEÓRIE EUROAMERICKÉHO MANAŽMENTU
29.3.2008TEÓRIE EUROAMERICKÉHO MANAŽMENTU
Definícia manažmentu
29.3.2008Definícia manažmentu
Príčiny zlyhania skupiny
29.3.2008Príčiny zlyhania skupiny
Štýl vedenia pracovnej skupiny
29.3.2008Štýl vedenia pracovnej skupiny
Metódy práce a vedenia skupiny
29.3.2008Metódy práce a vedenia skupiny
Ako zvládnuť vlastnú negativitu
29.3.2008Ako zvládnuť vlastnú negativitu
Odborný prístup
29.3.2008Odborný prístup
Model tvorby ohnísk
29.3.2008Model tvorby ohnísk
Prístup zdola – nahor (Ohniskový model)
29.3.2008Prístup zdola – nahor (Ohniskový model)
Prístup zhora – nadol
29.3.2008Prístup zhora – nadol
Výber metódy a stratégie zmeny - reakcia
29.3.2008Výber metódy a stratégie zmeny – reakcia
Kto presadí zmenu?
29.3.2008Kto presadí zmenu?
Zmena a manažér
29.3.2008Zmena a manažér
Prečo manažment zmien
29.3.2008Prečo manažment zmien
Úrovne zmeny
29.3.2008Úrovne zmeny

Už ste čítali?