(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Príjmy obyvateľstva – domácnosti závisia od (faktory):
– spoločensko-ekonomického rozdeľovacieho systému;
– veľkosť hrubého domáceho produktu;
– ekonomických nástrojov centra – najmä odvody (daň), cenovej a inej politiky;
– sociálnej politiky.

Dôchodky domácností:
a.) pracovný dôchodok;
b.) dôchodky plynúce z vlastníctva kapitálu;
c.) dôchodky plynúce z vlastníctva pôdy (prírodných zdrojov);
d.) ostatné.

Zloženie celkového produktu:
Spotrebné sektory:
– domácnosti,
– firmy,
– vláda,
– ostatné (svet).

Kategória finančnej produkcie:
– osobná spotreba,
– investície,
– vládne nákupy,
– čistý export.

Osobný dôchodok je hrubý príjem obyvateľstva. Pre obyvateľov sú dôležité čisté príjmy (disponibilný dôchodok).
Výpočet: (platby vytvárajúce fondy sociálneho poistenia + nerozdelené zisky korporácie + dane zo zisku hospodárenia).

Disponibilný dôchodok = osobný dôchodokosobné dane. Disponibilný dôchodok je súhrn príjmov domácností za ponúkané výrobné faktory a transferové platby.

Kúpny fond obyvateľstva – je súhrn peňažných príjmov znížených o netovarové výdavky ako sú dane, splátky úverov, vklady a netovarové výdavky. Kúpny fond obyvateľstva je bezprostredne spojený s maloobchodným obratom, ktorý prevyšuje fond o nákupy firiem, štátu v maloobchode.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Milan

  Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok bezdetných manželov ktorí splnili dôchodkový vek.

 2. EuroEkonóm.sk Autor textu

  Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok na Slovensku a spôsob jeho výpočtu môžete nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Vdovský a vdovecký dôchodok sa poskytuje manželom alebo registrovaným partnerom po zosnulom dôchodcovi, ktorí dosiahli dôchodkový vek.

  Postup na získanie informácií a výpočet nároku:

  Navštívte stránku Sociálnej poisťovne: Web Sociálnej poisťovne poskytuje detailné informácie o dôchodkoch vrátane vdovského a vdoveckého dôchodku.

  Prečítajte si sekciu o vdovskom a vdoveckom dôchodku: V tejto sekcii nájdete informácie o podmienkach nároku, ako aj o výpočte dôchodku.

  Výpočet dôchodku: Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa zvyčajne vypočíta ako percentuálna časť z dôchodku, ktorý pobieral alebo by mal pobierať zosnulý manžel/manželka. Percentuálna časť môže byť odlišná v závislosti od iných faktorov, ako sú napríklad vlastné príjmy žiadateľa.

  Podanie žiadosti: Žiadosť o vdovský alebo vdovecký dôchodok môžete podať na ktoromkoľvek kontaktnom pracovisku Sociálnej poisťovne.

  Ak máte špecifické otázky alebo potrebujete pomoc s výpočtom, odporúča sa osobná návšteva na pobočke Sociálnej poisťovne alebo konzultácia cez ich kontaktné centrum. Tiež môžete využiť online kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne, ktoré vám môžu pomôcť odhadnúť výšku dôchodku na základe zadaných údajov.

Pridaj komentár