(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podnikové plány existujú na niekoľkých úrovniach:

1. plán rozvoja podniku ako celku (5 rokov)

2. strategický plán (3 až 8 rokov)

3. čiastkové plány organizačných jednotiek transformované do podnikateľského plánu:
plán marketingu (pre výrobky, trhy a zákazníkov)
plán financií (pre finančné hospodárenie a tvorbu fondov)
plán výroby (pre rozvoj technológie a nové výrobky)
plán výrobných zariadení (pre výrobný objem, administratívu a výpočtovú techniku)
plán ľudských zdrojov (kvantifikácia a jej zvyšovanie, potreba pracovníkov)
ostatné plány

4. podnikateľský plán

5. rozpočty:
ročné rozpočty
ročný plán marketingu
ročný plán financií
ročný plán výroby
ostatné plány

6. operatívne plány jednotlivých organizačných jednotiek

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár