(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Podnikové plány existujú na niekoľkých úrovniach:

1. plán rozvoja podniku ako celku (5 rokov)

2. strategický plán (3 až 8 rokov)

3. čiastkové plány organizačných jednotiek transformované do podnikateľského plánu:
plán marketingu (pre výrobky, trhy a zákazníkov)
plán financií (pre finančné hospodárenie a tvorbu fondov)
plán výroby (pre rozvoj technológie a nové výrobky)
plán výrobných zariadení (pre výrobný objem, administratívu a výpočtovú techniku)
plán ľudských zdrojov (kvantifikácia a jej zvyšovanie, potreba pracovníkov)
ostatné plány

4. podnikateľský plán

5. rozpočty:
ročné rozpočty
ročný plán marketingu
ročný plán financií
ročný plán výroby
ostatné plány

6. operatívne plány jednotlivých organizačných jednotiek

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Filip Nestes

  Aké úrovne plánovania sú uvedené v článku?

 2. Damian22

  Článok opisuje viacero úrovní plánovania, vrátane plánu rozvoja podniku, strategického plánu, čiastkových plánov, podnikateľského plánu, ročných rozpočtov a operatívnych plánov.

 3. Filip Skalicky

  Je hierarchické rozdelenie plánovania stále relevantné v dnešnej agile podnikovej kultúre?

 4. Jack

  Relevancia hierarchického rozdelenia môže závisieť od konkrétneho podnikateľského modelu a adaptability firmy na rýchlo sa meniace trhové podmienky.

 5. Ivan Popovics

  Môže prílišná závislosť na detailne rozpracovaných hierarchických plánoch brzdiť inovácie a rýchlu reakciu na trh?

 6. Úrsula Pokorná

  Áno, v niektorých prípadoch môže prílišná závislosť na komplexných hierarchických plánoch obmedziť flexibilitu a schopnosť rýchlej adaptácie na nové príležitosti alebo výzvy.

Pridaj komentár