(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Investícia sú finančné prostriedky, ktorých sa podnik dnes zrieka, aby zajtra mohol získať viac.

Investície sú vyvolané
– novými vynálezmi
– novými produktmi
– zvýšením dopytu

Charakteristika investičného projektu:
– investičné výdavky
– prúd kladných a záporných peňažných tokov
– ekonomická životnosť
– zostatková hodnota
– spôsob financovania

Účastníci investičného projektu:
– investori
– projektanti
– dodávatelia
– banky

Algoritmus tvorby investičného plánu:
1. vyhľadávanie a výber objektu investovania
2. určenie kvalitatívnych charakteristík investičného projektu
3. ekonomické vyhodnotenie:
– čistá súčasná hodnota
– vnútorné výnosové percento
– doba úhrady
– index súčasnej hodnoty
4. výber projektu a plán realizácie
5. financovanie investícií – vlastné a cudzie
6. kontrola realizácie plánu

Spôsoby financovania investícií:

Vlastné financovanie a kapitál z externých zdrojov – Vklady, akcie, obligácie
Vlastné financovanie a kapitál z interných zdrojov – Odpisy, nerozdelený zisk;
Cudzie financovanie a kapitál z externých zdrojov – Úvery
Cudzie financovanie a kapitál z interných zdrojov – Dotácie, nevratné pôžičky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. David Pavlicko

  Ako sa definujú investície?

 2. Filip Spontak

  Investície sú definované ako finančné prostriedky, ktorých sa podnik dnes zrieka, aby v budúcnosti mohol získať viac.

 3. Bullet

  Sú nové vynálezy a produkty skutočne hlavnými dôvodmi pre investície, ako tvrdí článok?

 4. Nilas

  Hoci článok uvádza nové vynálezy a produkty ako dôležité motivačné faktory pre investície, realita môže byť zložitejšia. Rôzne podniky majú rozličné dôvody pre investovanie, ktoré môžu zahŕňať aj potrebu zlepšenia efektivity, expanziu na nové trhy alebo reakciu na konkurenciu.

 5. Jozef555

  Je možné, že tradičné metódy hodnotenia investičných projektov, ako sú uvedené v článku, už nie sú relevantné v dnešnej rýchlo sa meniacej ekonomike?

 6. Klara

  Tradičné metódy hodnotenia, ako sú čistá súčasná hodnota alebo vnútorné výnosové percento, poskytujú základné rámce pre posúdenie investičných projektov. Napriek tomu, v dynamickom a neustále sa meniacom obchodnom prostredí, by mohlo byť potrebné tieto metódy doplniť alebo prispôsobiť tak, aby lepšie odrážali riziká a príležitosti spojené s technologickým pokrokom a globálnymi zmenami.

Pridaj komentár