(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave:
AAR (Against all risks) – POISTENIE PROTI VŠETKÝM RIZIKÁM
WPA – POISTENIE ZVLÁŠTNEJ HAVÁRIE
FPA – POISTENIE S VYLÚČENÍM ZVLÁŠTNEJ HAVÁRIE
POISTENIE VOJNOVÉHO NEBEZPEČENSTVA
POISTENIE POLITICKÝCH RIZÍK

1.) AAR (Against all risks) – POISTENIE PROTI VŠETKÝM RIZIKÁM

– poistenie pre prípad úplnej alebo čiastočnej straty, zničenia alebo poškodenia zásielky a škôd spôsobených prirodzenou povahou tovaru
– poistené sú všetky riziká okrem vojnových a politických a tých ktoré vznikli v dôsledku porušenia predpisov (zákonných, bezpečnostných, …)
– ide o jedno z najdrahších poistení, je tu široký rozsah poistných rizík

2.) WPA – POISTENIE ZVLÁŠTNEJ HAVÁRIE

– predstavuje úhradu škôd ktoré vzniknú ako dôsledok rizík vyplývajúcich z daného druhu prepravy
– likvidácia škôd sa robí oddelene na tovare a oddelene na dopravnom prostriedku

3.) FPA – POISTENIE S VYLÚČENÍM ZVLÁŠTNEJ HAVÁRIE

– poisťuje sa tovar iba proti celkovej strate
– vhodné pre hromadné substráty a voľne uložený tovar
– je to pomerne lacné poistenie

4.) POISTENIE VOJNOVÉHO NEBEZPEČENSTVA

– nepatrí už medzi bežné poistky
– kryje nielen škody spôsobené vojnovými udalosťami, ale aj tie škody, ktoré majú povahu vojnového rizika v čase mieru
– výška poistenia je veľmi kolísavá, orientačné kurzy stanovuje londýnsky trh podľa okamžitej situácie v jednotlivých oblastiach
– Lloyd – poisťuje

5.) POISTENIE POLITICKÝCH RIZÍK

– uskutočňuje sa spravidla spoločne s poistením vojnového nebezpečenstva
– je to poistenie proti štrajkom, vzburám, občianskym nepokojom, pričom sú poistené vecné straty a nie straty finančné
– zvláštnosťou je teda, že nie je tu krytá nutnosť náhleho vzniku finančných prostriedkov
– tiež nepatrí medzi bežné druhy poistenia
– ceny kolíšu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Jozef Gajdoš

    Obávam sa, že uvedené rozlíšenie je dlhšie neplatné. Okrem toho mám silný dojem, že veľká časť tejto stránky je založená na mojich prednáškach, ktorých autorské práva pre verejné šírenie som neposkytol.

Pridaj komentár