(, EuroEkonóm.sk ,  0)

1. formulovanie usmerňujúceho obrazu o podniku – pomocou obchodnej politiky, podnikateľskej vízie, nevyhnutných spôsobov konania na dosiahnutie cieľov
2. formovanie schopností – flexibilná pracovná doba, splnenie termínov dodávok, klíma v sklade, vlastná doprava, komunikácia, integračný systém, obalová technika
3. zabezpečenie firemnej kultúry – citeľná klíma firmy vyplývajúca z ocenenia, myslenia, predstáv a prejavuje sa v určitých spôsoboch správania
4. zabezpečenie osobného prínosu každého pracovníka – časť pracovníkov je tvorivá, ďalšia pasívna, preto treba určiť spoločné ciele a kontrolovať ich dosiahnutie a definovať prínos každeho pracovníka k dosiahnutiu cieľa
5. kontrola prínosov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár