(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štruktúra agrokomplexu
Podľa zoskupenia odborov agrokomplexu, člení sa agrokomplex do 3 funkčných skupín:

1. zložka
výrobcovia a dodávatelia hospodárskych prostriedkov a výrobných služieb pre poľ. prvovýrobu a spracovateľov poľ. surovín
inštitúcie zabezpečujúce reprodukciu kvalifikovaných pracovných síl

2. zložka
– celá poľ. prvovýroba bez ohľadu na formu podnikania a vlastnícke vzťahy podnikateľských subjektov

3. zložka
spracovatelia poľnohosp. suroviny
obchod a spoločné stravovanie
niekedy rozširujeme aj o ďalšie napr. intelektuálne služby

Vyspelosť krajín býva často meraná a vyjadrená podielom pracovníkov agrokomplexu na celkovom počte pracujúcich a štruktúrou zamestnanosti agrokomplexu. Štruktúra zamestnanosti agrokomplexu a stupeň hospodárskej vyspelosti krajín v %:

Priestorový rozmer agrokomplexu – charakterizujú ho tri polohy:
makropoloha – národohospodárska úroveň, postavenie celého AX
mikropoloha – podniková a medzipodniková úroveň
medzipoloha – oblastná úroveň, v ktorej sa prejavujú makro i mikroekonomické prvky a ide v nej o kvalitné prepojenie najmä výrobcov a spracovateľov.

Funkcie agrokomplexu:

  • produkčná – výroba potravín – zákl.úloha poľnohosp.
  • sociálno-ekonomické úlohy
  • faktor životného prostredia

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár