(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Uveďte hlavné tendencie vývoja strategického manažmentu v súčasnom období
– podniky sa neorientujú len na konkurenčné stratégie, zvýšená pozornosť je venovaná stratégiám aliančného a kooperatívneho typu
– prostredie je turbulentné – inkrementalistický prístup
– zdokonalené riadenie – adaptabilita a flexibilita

V ktorom období sa sústredila pozornosť na aliančné a kooperatívne stratégie a prečo?
– v súčasnosti vďaka globalizácii (pozornosť nie je venovaná len konkurenčným stratégiám)

Čo je podstatou stratégií internacionalizácie ?
– Ricardova teória komparatívnych výhod – vytváranie stratégií na medzinárodnej úrovni
– 1. stratégia vývozu; 2. priame investície; 3. expanzia bez priameho investovania

Charakterizujte pragmatický smer v strategickom manažmente
– založený na odborných publikáciách a prácach – predstavujú návody pre manažérov
– nástroje strat. riadenia sú prezentované schematicky, kvalita odporúčaní je rôzna

Charakterizujte „inžiniersky“ smer v strategickom manažmente
– používa a navrhuje koncepcie a nástroje vhodné a prakticky použiteľné manažérmi
– maximálne využíva vedecké poznatky (informatika, kybernetika, umelá inteligencia)
– rozlišuje medzi extrémnym pragmatizmom

Kto bol prvým predstaviteľom konkurenčnej analýzy?
Bruce Henderson, prezident Boston Consulting Group

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Julius Kuhajda

  Ako sa vyvíjal strategický manažment v posledných desaťročiach?

 2. Lukas

  Ako sa vyvíjal strategický manažment v posledných desaťročiach?

 3. Radek

  Strategický manažment sa vyvíjal s dôrazom na prispôsobenie sa rýchlo meniacim sa trhovým podmienkam a technológiám. Súčasné prístupy zahŕňajú významné zameranie na aliančné a kooperačné stratégie, čo je reakciou na globalizáciu a potrebu adaptability.

 4. Šibalka

  Strategický manažment sa vyvíjal s dôrazom na prispôsobenie sa rýchlo meniacim sa trhovým podmienkam a technológiám. Súčasné prístupy zahŕňajú významné zameranie na aliančné a kooperačné stratégie, čo je reakciou na globalizáciu a potrebu adaptability.

Pridaj komentár