(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vedenie je schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Spôsob vedenia predurčuje spôsob komunikácie.

Rozlišujeme:

  • Autoritatívne vedenie – preferuje priame metódy riadenia, prikazovanie a dôslednú kontrolu. Kontakty medzi vedúcim a podriadeným sú malé. Medzi záujmami a názormi vedúceho a podriadeného existujú protiklady. Podriadený sa pozerá na zámery svojho vedúceho s nedôverou. Komunikácia medzi nimi je minimálna a podriadený má nedostatok informácií, čo umožňuje vedúcemu budovať moc nad podriadeným. U podriadeného sa brzdí iniciatíva, nemá záujem, je pasívny a neiniciatívny.
  • Demokratické vedenie – používa nepriame, „mäkké“ metódy riadenia. Je to motivačné riadenie. Je tu charakteristická spolupráca a spoločné rozhodovanie. Umožňuje dobrú úroveň kontaktov medzi vedúcimi a podriadenými. Podriadený má viac informácií, môže lepšie realizovať svoje úlohy. Vedúci pracovník má dostatok informácií o vlastnostiach, schopnostiach svojich podriadených, môže ho lepšie ovplyvňovať a motivovať.

Vedenie definujeme viacerými spôsobmi:

  • podľa osoby: druh osoby = vlastnosti vedúceho, jeho osobné kvality, osobnosť vedúceho. Niekto je dobrým vedúcim pracovníkom, pretože má zmysel pre humor, je zásadový, dobrý …
  • podľa štýlu vedenia: ako používa vedúci svoj vplyv, svoju moc (môže sa poradiť so svojimi podriadenými alebo nie, …)
  • podľa funkcie vedenia: dobrý vedúci vie dobe organizovať prácu, všetky úlohy dokáže koordinovať, …

Všetky tieto 3 spôsoby sú rovnako dôležité a nemôžeme ich od seba odtrhnúť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár