(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Charakteristiku vplyvov pôsobiacich v novej ekonomike, ktoré nútia podniky začať sa správať novým spôsobom s dôrazom na vybudovanie organizácie orientovanej na zákazníka, podáva K. Burnett nasledujúcim spôsobom:
1. Prebytková ekonomika s nadbytočnou výrobnou kapacitou, ktorá prevyšuje efektívny dopyt, vyžaduje diferenciáciu ponuky a prispôsobovanie produktov podľa individuálnych požiadaviek.
2. Nové technológie vytvárajú priestor pre novú konkurenciu a substitúciu zvyšuje potrebu predať produkt skôr než bude vyrobený.
3. Skrátený životný cyklus výrobkov pôsobí na nutnosť rýchlej reakcie na požiadavky zákazníkov a na nutnosť stálych väzieb pre zabezpečenie návratnosti investícií.
4. Dôraz na vyššiu kvalitu a skrátenie dodacích časov vyžadujú vyššiu mieru spolupráce a dôvery medzi dodávateľom a zákazníkom.
5. Zvýšená dynamika trhu vyžaduje rýchlu identifikáciu zmien u zákazníkov a schopnosť rýchlej reakciu na tieto zmeny.
6. Aliancie, spoločné podniky a reštrukturalizácia vytvárajú synergický efekt pri znižovaní nákladov, eliminácii podnikateľských rizík a pri zlepšovaní ziskovosti.
7. Silnejšia pozícia distribučných kanálov z dôvodu lepšej znalosti konečných zákazníkov zvyšuje nerovnováhu na strane dodávateľov a ich závislosť od sprostredkovateľov.

Rozdiel medzi tradičnou ekonomikou založenou na výrobe a novou ekonomikou založenou na informáciách definuje svetoznámy odborník v oblasti marketingu P. Kotler nasledujúcim spôsobom:

Stará ekonomika

Organizácia podľa produktových jednotiek
Ohnisko záujmu – ziskové transakcie
Hodnotenie primárne podľa finančných ukazovateľov
Sústredenie sa na záujmy akcionárov
Marketing robí marketing
Budovanie značky prostredníctvom reklamy
Úsilie o získavanie zákazníkov (acquisition)
Meranie spokojnosti zákazníkov
Stredobod záujmu – podnik

Nová ekonomika

Organizácia podľa zákazníckych segmentov
Ohnisko záujmu – celoživotná hodnota zákazníka (LTV)
Hodnotenie aj podľa marketingových ukazovateľov
Sústredenie sa na záujmy všetkých účastníkov
Každý robí marketing
Budovanie značky prostredníctvom nákupných zvyklostí
Orientácia na udržanie zákazníkov (retention)
Meranie hodnoty a vernosti zákazníkov
Stredobod záujmu – hodnotový reťazec

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár