(EuroEkonóm.sk,  1)

Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva priamo zo zákona, pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov:
a.) musí ísť o spôsobilý predmet vydržania.
b.) držba musí byť oprávnená.
c.) držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností je desaťročná.

Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako i právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. zdeno

    Chcem sa opýtať či sa dá vydržaná pôda ešte raz vydržať od bývaleho vlastníka.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.