(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výroba a predaj rozhodujúcich komodít usmerňovaných systémom trhových poriadkov. Správa trhových poriadkov – ŠFTR. Od r. 1994 funguje trhový poriadok na mlieko, obilie, postupne rozšírej od mäsa, cukrovej repôy, olejniny, hrozno, zemiaky. Dôležitú úlohu majú samosprávne orgány a inštitúcie napr. slovenská poľnoh. a potrav. komora. Organizovanie trhu s poľnohospodárskymi komoditami v zahranično-obchodnej oblasti sa realizuje v súlade s medzinárodnými právnymi dohodami GATT.
– systém ochrany má podnecovať transferové procesy v ekonomike SR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár