(EuroEkonóm.sk,  0)

Výroba a predaj rozhodujúcich komodít usmerňovaných systémom trhových poriadkov. Správa trhových poriadkov – ŠFTR. Od r. 1994 funguje trhový poriadok na mlieko, obilie, postupne rozšírej od mäsa, cukrovej repôy, olejniny, hrozno, zemiaky. Dôležitú úlohu majú samosprávne orgány a inštitúcie napr. slovenská poľnoh. a potrav. komora. Organizovanie trhu s poľnohospodárskymi komoditami v zahranično-obchodnej oblasti sa realizuje v súlade s medzinárodnými právnymi dohodami GATT.
– systém ochrany má podnecovať transferové procesy v ekonomike SR.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.