(, EuroEkonóm.sk ,  0)

VYHĽADÁVANIE A USPOKOJOVANIE POTRIEB

Na vysoko konkurenčných trhoch sa všetky podnikové oddelenia musia sústrediť na získavanie preferencie zákazníka.
Existujú 3 úrovne marketingovej výkonnosti:
1) REAKTÍVNY MARKETING – vyhľadávanie a uspokojovanie potrieb; vhodné, ak existuje zjavná potreba, kt. podnik identifikoval a pripravil pre ňu cenovo dostupné riešenie
2) ANTICIPATÍVNY MARKETING – všimnúť si nové potreby; je riskantnejší ako reaktívny mrkt, lebo podniky môžu na trh prísť príliš skoro alebo príliš neskoro, alebo môže byť ich presvedčenie o perspektívnom rozvoji príslušného trhu celkom mylné.
3) MARKETING UTVÁRAJÚCI POTREBY – najodvážnejšia úroveň mrkt, podnik uvádza na trh výrobky a služby, ktoré nikto nevyžadoval, a kt. si často ani nedokázal predstaviť. Na rozdiel od predchádzajúcich úrovní teda nie je podnik stimulovaný trhom, ale trh je stimulovaný podnikom. („ja trhy neobsluhujem, ja ich vytváram“ akia morito zo sony). Tieto firmy vytvárajú nové trhy, zdokonaľujú celé výrobkové kategórie, zásadne nové výrobky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár