(, EuroEkonóm.sk ,  5)

Hodnotenie rizika nových produktov – medzi významné rizikové aktivity patrí vývoj a zavádzanie nových produktov. Na posudzovanie rizík nových produktov možno zvoliť tri faktory: trh, funkcia, technológia.

Trh – Funkcia – Technológia – Bodové ohodnotenie
1. Rovnakí zákazníci, Rovnaký systém distribúcie – Menšia zmena – Drobné inžinierske zmeny – bodové hodnotenie 1
2. Rovnakí zákazníci, Nový systém distribúcie – Veľká zmena – Aplikácia súčasnej úrovne technológie – bodové hodnotenie 2
3. Noví zákazníci, Rovnaký systém distribúcie – Originálna funkcia (nová pre trh) – Originálna technológia (nová pre trh) – bodové hodnotenie 3
4. Nový zákazníci, Nový systém distribúcie – Kópia funkcií výrobkov iných firiem – Kópia technológií výrobkov iných firiem – bodové hodnotenie 4

Na úspešnosť nových produktov má však vplyv aj ďalší faktor – miera inovácie, ktorý bol zaradený hodnotenie rizika nových produktov

Charakter inovácie produktu
Menšie zdokonalenie vzhľadom na existujúci produkt, aplikácia bežnej technológie, štandardizovaný výrobok bez patentovej ochrany, žiadny výskum a vývoj – Bodové ohodnotenie 5
Významné zdokonalenie charakteristík produktu s originálnou úpravou disponibilnej technológie, výrobok so štandardnými modifikáciami, obmedzená patentová ochrana, menší rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 4
Nový výrobok so zodpovedajúcou technológiou, ktorý však byť napodobený inými firmami, zmes štandardných a špecifických čŕt, stredný rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 3
Nový produkt s originálnou patentovo chránenou technológiou, špecializovaný produkt s mnohými modifikáciami, významný rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 2
Jedinečný originálny produkt, resp. systém, ktorý spôsobí zastaranie existujúcich produktov, založený na špičkovej, patentovo chránenej technológií, produkt vysoko špecializovaný, vysoký rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 1

Každému produktu sa pridelí hodnotenie a bodová hodnota pre trh, technológiu funkciu a inováciu. Produkt s najnižšou hodnotou je najmenej rizikový.
K uvedenému postupu je potrebné poznamenať:
1. Hodnotenie produktu nie je jednorázový proces. Najvhodnejšie je posudzovať riziko produktu na záver iniciačnej fázy (keď už prebehlo testovanie základných čŕt).
2. Riziko by malo prehodnotiť viacero ľudí – tím.
3. Pri hodnotení jednotlivých faktorov rizika využitím daných stupníc je potrebné vychádzať zo vzájomného porovnávania zhodnotených produktov s existujúcimi produktmi firmy a konkurenčných firiem.
4. Záverečné rozhodnutie či vo vývoji daného produktu pokračovať alebo ho zastaviť, je potrebné založiť na posúdení jeho rizika a očakávaného výnosu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. DragonMaster

  Aké faktory sa zvažujú pri hodnotení rizika nových produktov?

 2. Qilat

  Pri hodnotení rizika nových produktov sa zvažujú trh, funkcia a technológia.

 3. Bianka Vargová

  Môže hodnotenie rizika brzdiť inovácie v podniku?

 4. Matej Bosko

  Áno, príliš konzervatívne hodnotenie rizika môže potenciálne brzdiť inovácie, keďže môže viesť k odmietaniu rizikovejších, ale potenciálne ziskových projektov.

 5. Filip Vercik

  Ako môže digitálna transformácia ovplyvniť proces hodnotenia rizika nových produktov?

Pridaj komentár