(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Základné atribúty MIS
1. programová funkčnosť
2. modulárnosť
3. integrovateľnosť
4. modifikovateľnosť – parametrizovateľnosť
5. používateľský komfort
6. ochrana údajov a bezpečnosť

Základné atribúty MIS podľa ISO

Každá firma stojí z času na čas pred otázkou výberu nového MIS. Norma ISO 9 126 – SoftWare Quality Characteristics &Metries určuje požiadavky na MIS:

– Funkčnosť FUNCTIONALITY
Atribúty: primeranosť, presnosť, bezpečnosť, otvorenosť, zameniteľnosť,

– Spoľahlivosť RELIABILITY
Atribúty: bezporuchovosť, vyzretosť, obnoviteľnosť, overiteľnosť,

– Použiteľnosť – USABILITY
Atribúty: prehľadnosť, príťažlivosť, prevádzkovateľnosť, zvládnuteľnosť, zrozumiteľnosť,

– Efektívnosť – EFFICIENCY
Atribúty: časové charakteristiky, nároky na zdroje,

– Udržovateľnosť – MAINTAINABILITY
Atribúty: analyzovateľnosť, modifikovateľnosť, testovateľnosť, stabilita,

– Prenositeľnosť – PORTABILITY
Atribúty: prispôsobiteľnosť, možnosť inštalácie, koexistencia, nahraditeľnosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 13.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár