(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pri tvorbe ponuky sa môže pomer výrobkov a služieb líšiť. Preto rozlišujeme 5 kategórií trhovej ponuky:
1. Čisto hmotný tovar – výrobok
2. Hmotný produkt ponúkaný s jednou alebo viacerými službami (tieto služby slúžia na podporu produktov, ku ktorým sú ponúkané)
3. Hybrid – napr. reštaurácia (jedlo má hmotnú povahu, je však nevyhnutne spojené s obsluhou, ktorá je službou)
4. Hlavná služba spolu s malým podielu výrobkov a ďalších drobných služieb (cesta lietadlom je službou, nápoje a jedlo sú výrobkami, ďalšie menšie služby: obsluha a servis)
5. Čistá služba

Z tohto vyplýva, že služby a výrobky sú v rámci marketingového mixu v rôznom vzťahu. Služba obvykle zvyšuje hodnotu výrobku a spolu s ním vytvára konkurencie schopnú ponuku. Zákazník očakáva tzv. primárny súbor služieb charakteristický pre určitý druh ponuky. K tomuto však môžeme pridať sekundárne služby, čo zvyšujú stupeň uspokojenia potrieb a želaní.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár