(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Do ekonomických vzťahov zahrňujeme:

  • intenzitu poľnohospodárskej výroby
  • produktivitu práce
  • rentabilitu.

Ekonomický vzťah – pomer kategórií, výsledkov výroby k faktorom výroby. Každý výrobný zdroj pôsobí na objem vyrobenej produkcie, preto pri skúmaní ekonomických vzťahov môžeme vyjadrovať:
1) stupeň využitia každého jednotlivého výrobného zdroja
2) stupeň využitia všetkých výrobných zdrojov.
Stupeň využitia možno sledovať v danom okamihu (v kalendárnom alebo hospodárskom roku), ale tiež hodnotíme vývojové tendencie v dlhšom časovom období.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár