(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Ústav medzinárodných vzťahov
Vysoká škola: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Sídlo: Skalica
Typ školy: súkromná vysoká škola
Vlastník: súkromná škola

Kontakt

Adresa: Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica, Slovenská republika
tel. : +421 34 6647061, +421 34 6647062
fax: +421 34 6647063
www fakulty:

Charakteristika

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Vám ponúka denné aj externé štúdium v atraktívnych študijných programoch so širokými možnosťami uplatnenia absolventov. Priestory našej školy sú vybavené moderným zariadením, komunikačnými a informačnými technológiami. Súčasťou školy je akademická knižnica, ktorá je vybavená hardwarom a softwarom pre knižný a časopisecký fond. Študenti, pri štúdiu študijných programov, majú možnosť výberu povinne voliteľných a výberových predmetov a stávajú sa tak sami tvorcami svojich študijných plánov podľa ich odborných požiadaviek a záujmov. Výučba predmetov je zabezpečovaná kvalifikovanými a kompetentnými pedagógmi zo Slovenska a zahraničia. Pravidelne je výučba dopĺňaná o prednášky a diskusie s osobnosťami zo spoločenskej a hospodárskej praxe. Študenti majú, vďaka Akademickému informačnému systému, možnosť online prístupu k informáciám o predmetoch, skúškach a priebehu štúdia. Naši študenti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou mesta Skalica, v ktorom škola pôsobí. Mesto im ponúka množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a svojou aktivitou študenti dotvárajú kolorit tohto malého mesta s veľkou perspektívou. Skutočná veľkosť mesta nie je v jeho kvantitatívnych ukazovateľoch, ale v tom, čo poskytuje svojim občanom. Rovnako je to aj s akademickou obcou školy.

Študijné programy na SEVŠ:
bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
bakalársky študijný program Životné prostredie a regionálny rozvoj (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
bakalársky študijný program Životné prostredie (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy (študijný program druhého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“)

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár