(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Pod persuazívnou komunikáciou rozumieme informáciu vedome zameranú na presvedčenie niekoho alebo snahu podporiť zmenu jeho postojov. Snaha zmeniť názory a myšlienky alebo správanie inej osoby sa chápe ako persuázia – presvedčovanie.

Dôveryhodnosť a presvedčivosť správe dodáva hlavne vierohodnosť, autorita zdroja informácií, skúsenosť, atraktivita zdroja, zdroj musí byť považovaný za pravdivý a čestný.

Presvedčovanie zákazníka uľahčuje systematický prístup, agitácia zákazníka (t.z. argumetovať tak, aby sme zákazníka priviedli k zmene postoja), vyjadrenie empatického porozumenia, budovanie sebadôvery zákazníka, zvyšovanie jeho spokojnosti. Chybou pri presvedčovaní môže byť prílišná zdvorilosť, úslužnosť, používanie fráz, detinských výrazov.

Skrytá persuázia je veľmi frekventovaná v reklame, využíva princípy psychoanalýzy a Zajoncov efekt (t. j. že sa opakovane prezentujú značkové výrobky a logá firiem). Odborníkmi je považovaná za neetickú, pretože manipuluje so zákazníkom.

Reklama je prostriedkom nielen informovania, ale aj presvedčovania. Informovanie zahrňuje informáciu o existencii a umiestnení výrobku alebo služby, presvedčovanie ovplyvňuje smer a povahu preferencií spotrebiteľa v prospech zadávateľa reklamy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Anetta

    Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať, kto je autorom tohto článku?

Pridaj komentár