(EuroEkonóm.sk,  0)

Poistné sa člení na:
A) predpísané – suma všetkého poistného za všetky PZ v spravovanom kmeni
B) prijaté – zaplatené (zaslúžené, nezaslúžené)

Inkasované poistné : zaplatené na účely:
1) bežná a priebežná úhrada PP
2) poistné rezervy
3) zaistenie

Informácie:
1) o počte uzatvorených PZ
2) o celom objeme prijatého poistného
3) škodovosti
4) priemernom prijatom poistnom na 1 poistnú zmluvu
5) priemernom prijatom poistnom na 1 občana
6) poistnom (prijatom/predpísanom, zaslúženom/nezaslúženom)
7) všetkých rizikách

Už ste čítali?


Pridaj komentár