(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Stratégie aktivít v kritickej pozícii (SRP, 161-162)
(nie som si istý)
1. likvidácia – ukončenie činnosti podniku je nevyhnutné, ak trh neakceptuje kvalitu
a druh produktu a rentabilita prevádzky je nedostatočná
2. sanácia – straty podniku sa pokryjú znížením a reštrukturalizáciou jeho
základného imania. Vyžaduje externý zásah. Zmyslom je zachovať podnik so zmeneným rozsahom
a obsahom činnosti.
3. reštrukturalizácia – preskúmanie a nevyhnutné prispôsobenie štruktúry podniku a
jeho aktivít zmeneným podmienkam jeho podnikateľského prostredia; nemusí viesť k sanácii
4. ozdravenie – súbor postupov, ktoré vedú k oživeniu činnosti podniku, jeho rozvoju
a prosperite

Charakterizujte podstatu stratégie zvratu (turnaround strategy) +(SRP, 158, 160)
– kombinácia stabilizačnej a nástupovej stratégie ústupová – degradácia súč.
aktivity

stabilizačná – opačný proces
– je zameraná na zamedzenie nepriaznivého vývoja vo firme

Aké sú príčiny a prejavy krízy v podniku?
Príčiny:
– vonkajšie ekonomické tlaky (bojkot výrobkov, zmena legislatívy, ofenzívny postup
konkurencie)
– technické poruchy (poruchy informatiky, železničné vykoľajenia)
– externé útoky na informácie (špionáž, pirátstvo)
– priemyselné katastrofy
– psychologické a kultúrne krízy (vraždy, sabotáže)
Prejavy:
– odchýlka
– strata príjmov
– strata motivácie zamestnancov a panika
– akvizícia médií

Charakterizujte podstatu systému krízového manažmentu v podniku (SP, 36)
Podstata je v úprave štruktúry riadenia a štruktúry komunikácie v podniku, celý systém
pripomína vojenskú organizáciu v čase mobilizácie. Je vyhlásený krízový manager. Ďalej je
potrebné vytvoriť:
– systém hodnotenia a filtrácie informácií
– systém spúšťania krízových akcií
– systém rýchlej difúzie interných informácií pre zlepšenie morálky podniku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár