(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Dokonalá konkurencia

– veľký počet malých firiem
– voľný vstup výstup
– mobilita výr. faktorov
– dokonalé informácie – dostupné
Žiadna firma nemôže ovplyvňovať cenu, akceptovaná cena je cena, pri ktorej firma predáva. Ak firma zvýši cenu, nepredá tovar, ak zníži cenu, zníži svoj príjem.

Monopol

– 1 firma zásobuje celý trh
– silné bariéry vstupu
– trhový dopyt = dopyt po produkte monopolu
– monopol rozhoduje o veľkosti produktu, o cene
bariéry: – priem. N dosahujú minimum – pri väčšom outpute ako žiada trh
– prirodzený monopol – trh môže uspokojiť len 1 firma s nízkymi priemernými N (ku
vzniku vedú prirodzené sily konkurencie)
– 1 firma kontroluje zdroje na výrobu produktu
– mimotrhovo – zásah štátu
– exkluzívny patent, právo – nepredajné
– princíp maximalizácie je rovnaký ako v dokonalej konkurencii Tm = Nm
– Tm < Nm * nemôže predať množstvo, ktoré by chcel, len ak zníži cenu
Tm = cena j. – redukcia ceny v dôsledku zníženia ceny

Monopolná konkurencia

– typ nedokonalej konkurencie
– veľký počet výrobcov, výrobky – substitúty
– diferenciácia produktu = monopolná sila
– ľahký vstup do odvetvia
– podniky majú určitú silu

Oligopol

– závislosť medzi firmami
– málo veľkých firiem
– priemerná trhová sila
– diferencované, homogénne výrobky
– dosť veľké bariéry vstupu

Výdajová štruktúra ŠR, dotačná a subvenčná politika.

SUBVENCIE

– nástroj hospodárskej politiky – dotácia

Cieľ dotácií:

  • stabilizácia potravinovej bezpečnosti a rovnováha ponuky a dopytu po poľnohosp. komoditách
  • udržanie krajinotvorných a ekologických funkcií poľnohosp. a stabilizácia vidieckeho osídlenia
  • dotácie na stabilizáciu výroby, motivácia kvality produkcie a zdravotnej nezávadnosti potravín

Dotácie sa neposkytnú žiadateľovi, ktorý:
neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky ŠR
má zahraničnú majetkovú účasť
je v likvidácii
je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou
žiada investičné dotácie do vodného hospodárstva
ako súkromne hospodáriaci roľník nedosiahol tržby stanovené diferencovane podľa cenových skupín a pásiem pôdy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár