(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Enviromentálne vplyvy na spotrebiteľské správanie, ku ktorým patrí najmä vplyv kultúry, subkultúry, sociálnej triedy a sociálnej skupiny, rodiny, rôznych osobností, sa podieľajú na nákupnom správaní spotrebiteľov spolu s individuálnymi determinantmi.

? KULTÚRA – dôležitou súčasťou kultúry je odovzdávanie kultúrnych hodnôt. Hodnoty významnou mierou ovplyvňujú spotrebiteľské právanie. Podieľajú sa na tom, čo spotrebitelia volia. Prejavmi kultúry sú:
– národný charakter (rozdiely, ktoré odlišujú národné skupiny)
– rozdiely v subkultúrach (napr. subkultúra mladých a starých ľudí)
– neverbálna komunikácia (gestá, posturika, preferencie stravy a nápojov)
– význam symbolov v spoločnosti (reklama)
– tabu alebo zákazy v kultúre (používanie farieb, fráz a symbolov)
– rituálne činnosti a udalosti (obrady pri ukončení štúdia, vstupe do manželstva).

? SOCIÁLNA SKUPINA- podieľa sa na správaní spotrebiteľov najmä prostredníctvom sociálnych noriem (pravidiel a štandardov správania), ktoré určujú, čo si môžu a nemôžu spotrebitelia dovoliť z hľadiska príslušnosti k určitej skupine dovoliť kúpiť a spotrebovať (oblečenie, auto, dom, jedlo).
? RODINA. Konečná spotreba sa realizuje v rodine, ktorú môžeme charakterizovať ako najvplyvnejšiu sociálnu primárnu neformálnu skupinu, kde si spotrebiteľ osvojí postoje k produktom, reklame, sledovaniu médií, nakladaniu peňazí. Životný cyklus rodiny je v úzkom spojení so spotrebou potravín, vlastníctvom domácich spotrebičov, elektroniky, nábytku.
NÁZOROVÍ VODCOVIA- ide o ľudí, ktorí sú schopní v určitých situáciách uplatňovať osobný vplyv pri spotrebe, pôsobia najmä pri produktoch, ktoré sú viac vystavené pozorovaniu iných, pri zložitejších produktoch. Majú vplyv na niektorých ľudí, ktorí sú viac orientovaní navonok, alebo sú v prechodných životných obdobiach.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár