(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ako funguje elektronický predaj prostredníctvom internetu?

Po zadefinovaní požiadaviek na systém sa vytvorí určitá forma elektronického obchodu. Tá je založená na pôsobení prostredníctvom služieb WWW. Po vytvorení nákupného systému je potom zo strany prevádzkovateľa dodávaná aktuálna ponuka a príslušné cenové relácie. Návštevnosť takéhoto nákupného prostredia sa zvyšuje nielen prítomnosťou elektronickej adresy v zoznamoch a hľadačoch, ale najmä podporou prostredníctvom reklamných banerov. Potencionálny kupujúci má potom možnosť veľmi jednoducho pristupovať k príslušným ponukám, vzájomne ich porovnávať a tovar, ktorý zodpovedá jeho predstavám aj objednať. Posledný krok realizácie predaja – platba nie je ešte v súčasnosti na internete úplne vyriešený.

Platba za objednaný tovar by mala prebehnúť tak, že zákazník pošle číslo svojej kreditnej karty a na ochranu použije napríklad technológiu SSL./Secure Server Line – protokol na šifrovanie prenosov dát/ Existujú však stále pochybnosti o úplnej bezpečnosti takto realizovaných platieb a preto sa častejšie používa klasická forma kontaktu so zákazníkom , napríklad predajom na dobierku. Do budúcnosti sa predpokladá úplná bezpečnosť elektronických platieb.

Firma, ktorá sa rozhodne pre podnikanie prostredníctvom Internetu by si teda mala uvedomiť určité pravidlá:
• jasnosť a ľahkosť navigácie
• rýchle načítanie stránok
• súkromie kupujúcich
• odborná pomoc
• vrátenie peňazí
• vyvážený grafický dizajn

Päť krokov k online obchodu
Na prvý pohľad sa zdá, že budovanie online obchodu je príliš zložité. Avšak nie je to až tak strašné. Vyžaduje si to poznanie päť jednoduchých krokov k online obchodu.

Krok 1: Web Server – tu firma hosťuje svoje stránku
Krok 2: Platobný Server
Krok 3: Uspokojenie objednávok
Krok 4: Propagácia stránky
Krok 5: Monitoring a analýza

Výhody a nevýhody elektronického obchodovania

Výhody:
• dostupnosť dedem dní v týždni, 24 hodín denne
• odpadá nutnosť jazdy autom, parkovanie a nákup priamo v predajni čo znamená úsporu nákladov a času
• rýchlosť – oproti klasickej poštovej komunikácii sú všetky elektronické zásielky doručené do niekoľkých hodín
• bezchybnosť
• zníženie nákladov na skladovanie a zasielanie dokumentov
• rapídne klesajú režijné náklady a zvyšuje sa možnosť potenciálneho zásahu
• nespornou výhodou je , že takéto predajné systémy sú na rozdiel odklasických obchodov otvorené NON-STOP

Nevýhody:
• menšia dôvera klientov k priamym platbám prostredníctvom počítačových sietí
• nedoriešenosť určitých právnych problémov súvisiacich s elektronickým obchodovaním v zákonodarstve.
• dodanie objednaného tovaru môže trvať 1 alebo viac dní
• zákazník si pred objednávkou nemôže tovar prezriet a ohmatať

POHĽAD DO BUDÚCNOSTI
Nástupca priemyselnej spoločnosti ktorým je informačná ekonomika bude postupovať a meniť takmer všetky aspekty každodenného života. Kybernetický priestor nás uvedie do veku, v ktorom bude nakupovanie i predaj automatizovanejší a pohodlnejší. Firmy budú medzi sebou navzájom i so svojimi zákazníkmi prepojené virtuálnou sieťou. Informácie budú na internete okamžite a bezplatne prúdiť po celej zemeguli. Predajcovia budú mať uľahčenú identifikáciu potencionálnych zákazníkov a kupujúci budú mať uľahčenú identifikáciu najlepších predajcov a produktov. Čas a vzdialenosť, ktoré v minulosti fungovali ako obrovské nákladové a obchodné bariéry sa neporovnateľne skrátia. Pracovníci marketingu budú musieť od základu prehodnotiť procesy, prostredníctvom ktorých identifikujú, komunikujú a zabezpečujú hodnoty pre zákazníkov. Budú musieť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti riadenia jednotlivých zákazníkov a spojencov. Budú musieť svojich zákazníkov zmeniť v spolutvorcov požadovaných produktov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár