(EuroEkonóm.sk)

Analýza obchodných činností poisťovne súma:
1. plnenie plánovaných úloh
2. vývoj náboru poistení oproti predchádzajúcemu obdobiu
3. plnenie sortimentnej skladby
4. pravidelnosť plnenia úloh
Na nábor nových poistení má vplyv sezónny výkyv ale tiež ekonomická situácia občanov i podnikateľských subjektov, ale napr. aj fixné stanovenie termínov pri zákonnom poistení.

Poistenosť = kmeňová základňa / kapacita poistného trhu x 100


Pridaj komentár