(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Politické riziká – možno rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou a sociálnou politikou vlády v rámci legitímnych regulačných funkcií v oblasti rozpočtu, daní, investícií, ochrany spotrebiteľa atď. a riziká vyvolané nelegitímnymi spôsobmi vzhľadom na existujúci politický a vládny systém (vojnové konflikty, prevraty a ďalšie nepokoje). Politické riziko bezprostredne vplýva na podnikateľskú činnosť, nie je možné pred ním újsť, možno ho len správne ohodnotiť a riadiť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Marek Zorvan

  Ako možno rozdeliť politické riziká?

 2. QuantumLeap

  Politické riziká možno rozdeliť na riziká spojené s makroekonomickou a sociálnou politikou vlády a na riziká vyvolané nelegitímnymi spôsobmi, ako sú vojnové konflikty či prevraty.

 3. Jaroslav Kubalak

  Je v dnešnom globalizovanom svete možné efektívne riadiť politické riziko?

 4. Jakub Ksinan

  Riadenie politického rizika v globalizovanom svete je zložité kvôli nepredvídateľnosti politických udalostí, no prostredníctvom správneho hodnotenia a strategického plánovania je možné riziko minimalizovať.

 5. Radek

  Mali by podniky radšej úplne obísť trhy s vysokým politickým rizikom?

 6. GoldenEagle

  Obchádzanie trhov s vysokým politickým rizikom môže znamenať stratu potenciálnych príležitostí. Podniky by mali zvážiť potenciálny vysokú návratnosť investícií vo vzťahu k rizikám.

Pridaj komentár