(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Tvorí ho vrcholový manažment, finančné oddelenie, nákup, výroba, výskum a vývoj, marketing, oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie evidencie.
Vrcholový manažment vymedzuje charakteristiku poslania, ciele, rámcové stratégie a marketingoví manažéri musia svoje rozhodnutia uskutočňovať v súlade s plánmi vedenia.
Ak firma uvažuje o výrobe nového produktu, musí zohľadniť, či má dostatočnú výrobnú kapacitu, ľudské zdroje s primeranou kvalifikáciou. Ak si nový produkt vyžaduje vybudovanie nového závodu a jeho vybavenie modernými technologickými zariadeniami, treba uvažovať o možných finančných zdrojoch.
Medzi ďalšie faktory patria silné a slabé stránky výskumnej a vývojové základne firmy, jej umiestnenie, ako aj imidž, ktorý ma firma vo verejnosti. Dôležitým faktorom je v internom mikroprostredí potreba koordinovať marketingové a nemarketingové aktivity. Niekedy je to veľmi ťažké, lebo existujú rozdielne názory na dosiahnutie cieľov medzi jednotlivými riadiacimi a výkonnými pracovníkmi.
Z pohľadu ovplyvniteľnosti považujeme interné mikroprostredie za kontrolovateľné manažmentom vtedy, ak firma dokáže dostatočne rýchlo reagovať svojou stratégiou štruktúry a organizačnej kultúry na externé mikroprostredie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Radovan Kyjak

  Aké faktory tvoria interné mikroprostredie podniku?

 2. MountainPeak

  Interné mikroprostredie podniku zahŕňa vrcholový manažment, finančné oddelenie, nákup, výrobu, výskum a vývoj, marketing a oddelenie ľudských zdrojov.

 3. Matej Antoska

  Môže byť nevhodné riadenie interného mikroprostredia hlavnou príčinou zlyhania podniku?

 4. Miroslava

  Áno, nevhodné riadenie interného mikroprostredia môže byť hlavnou príčinou zlyhania podniku, keďže kľúčové funkcie a procesy sú základom jeho úspechu.

 5. Dominik

  Je možné úplne eliminovať slabé stránky interného mikroprostredia podniku?

 6. Stepanka

  Úplná eliminácia slabých stránok je náročná, ale efektívne riadenie a neustále zlepšovanie môžu výrazne minimalizovať ich vplyv na podnik.

Pridaj komentár