(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Aktuálne problémy: nízka produktivita práce, neatraktívnosť odvetvia, zaostávanie štrukturálnych zmien, oslabenie konkurencieschopnosti odvetvia na domácom a zahraničnom trhu, nízka dôchodkovosť, pomalé tempo obnovy a modernizácie technického a technologického vybavenia odvetvia.

Rozhodujúce subjekty agrárneho trhu – Ministerstvo pôdohospodárstva SR – má rozhodovacie a kontrolné kompetencie pri rozdeľovaní finančných podpôr štátu, ochraňuje štátny majetok, podieľa sa na vypracovaní koncepcií rozvojových programov, riadi a kontroluje výkon štátnej správy realizovanej krajskými a okresnými úradmi. Jemu podriadené orgány:
– orgány Štátnej veterinárnej správy
– Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia
– Plemenárska inšpekcia SR
– Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
– Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky – Rovinka
– Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
– Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR
– Štátny podporný fond poľnohospodárstva a potravinárstva SR
– Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve
– Slovenský pozemkový fond (spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu aj pozemky neznámych vlastníkov, zabezpečuje privatizáciu štátnych podnikov hospodáriacich na pôde)
– podnikateľské subjekty v APK (najčastejšie poľnohospodárske družstvá)
– Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (predpisy v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve, chráni a riadi záujmy svojich členov, poskytuje informácie o AT, zabezpečuje poradenské služby, organizuje semináre, propaguje, vydáva katalógy a odborné publikácie)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár