(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V minulosti firmy uskutočňovali svoje nákupy prostredníctvom profesionálnych nákupcov, ktorí si prezerali katalógy, telefonovali svojim dodávateľom a snažili sa s nimi dohodnúť na lepších obchodných podmienkach. Dnešní moderní agenti využívajú Internet, ktorý už ponúka omnoho viac informácií ako v minulosti. Firmy môžu ľahšie vyhľadávať najlepšieho dodávateľa a preverovať jeho úverovú spoľahlivosť a minulosť. Na internete sa objavia poskytovatelia zprostredkovateľských informácií, ktorí budú za drobný poplatok zostavovať a ponúkať hodnotenie rôznych dodávateľ.
Napr. firma Cisco Systems registruje na svojej webovke viac než 400 000 návštev za mesiac. Formou internetu poskytuje prístup náhodným záujemcom, registrovaným zákazníkom, distribučným parterom a dodávateľom. Registrovaní zákazníci môžu všetky svoje transakcie s firmou Cisco realizovať on-line. Viac než 75% objednávok vybavuje firma cez internet a každú z nich dokáže vybaviť o 3 dni rýchlejšie ako produkty objednané inými metódami. Firma tvrdí, že im ich webová stránka šetrí 360 miliónov dolárov ročne a taktiež prispieva k väčšej spokojnosti zákazníkov a parterov.

Dnešní spotrebitelia majú viac možností získať určité výrobky alebo služby. Konkurencia medzi rôznymi predajnými kanálmi nadobúda na intenzite. Škálu predajných kanálov , ktoré má k dispozícií zákazník môžeme rozdeliť do týchto kategórií:
1. Kanál maloobchodných predajní
2. Katalógový kanál
3. Kanál televíznych domácich nákupov
4. Kanál priameho výrobcu
5. Kanál elektronického sprostredkovateľa – zákazník si môže nájsť webovú stránku informačného sprostredkovateľa, ktorý popisuje a porovnáva úžitkové vlastnosti výrobku a cenovú úroveň od všetkých dostupných značiek a taktiež uvádza , kde je možné kúpiť za najlepšie ceny. Elektronický sprostredkovateľ môže byť platený reklamnými agentúrami, a výsledkom jeho činnosti je zníženie cien výrobcov, zvýšenie pohodlia zákazníkov a zároveň jeho vlastný zisk.

Naozajstnou revolúciou v oblasti obchodovania sa stáva elektronický obchod, ktorý využíva možnosti výpočtovej techniky a moderných komunikačných médií. Tak môžeme všetky obchodné transakcie vybavovať priamo z vlastnej kancelárie. Či už ide o náležitosti spojené s bankovými operáciami, clom, objednávaním tovaru, zasielaním faktúr a podobne.
Jednou z najprepracovanejších foriem akou sa elektronický obchod realizuje je EDI – elektronická výmena dát. V systémoch priamo komunikujú počítačové aplikácie obchodných partnerov, ktoré si s minimom ľudských zásahov zasielajú obchodné dokumenty. Hlavným cieľom týchto systémov je nahradenie papierových dokumentov elektronickými., čo je bezpečnejšie a efektívnejšie. Z hľadiska typového zaradenia existujú tri najvýznamnejšie kategórie internetovských obchodných systémov:
• Virtuálny elektronický obchod – predstavuje najjednoduchšiu formu elektronického obchodovania. Ide tu o online marketing firmy alebo obchodu. Najdôležitejšou úlohou je zvýšiť dopyt po ponúkaných výrobkoch. Medzi výhody takýchto systémov patrí zníženie nákladov na predaj a marketing, rozšírenie počtu potenciálnych zákazníkov a prienik i na trhy, ktoré by boli pri klasickom spôsobe predaja nedostupné.
• Virtuálna elektronická burza – v tomto prípade sa zobrazujú online ponuky, najmä tovarov a služieb.
• Virtuálny obchodný dom – v tomto prípade ide o zoskupenie viacerých elektronických obchodov, ktoré môžu ale i nemusia mať jedného prevádzkovateľa. Na rozdiel od elektronického obchodu je tu sústredené väčšie množstvo ponúk a používateľ pri svojich nákupoch nemusí pracne vyhľadávať elektronické adresy ďalších elektronických obchodov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár