(EuroEkonóm.sk)

ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRACOVNÍKOVI
04.12.2008ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRACOVNÍKOVI
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ORGANIZÁCII
04.12.2008ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ORGANIZÁCII
MZDA A NÁHRADA MZDY
04.12.2008MZDA A NÁHRADA MZDY
PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE
04.12.2008PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE
VÝKONY SÚDNYCH ROZHODNUTÍ v OSK
04.12.2008VÝKONY SÚDNYCH ROZHODNUTÍ v OSK
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V OBČIANSKO-SÚDNOM KONANÍ
04.12.2008OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V OBČIANSKO-SÚDNOM KONANÍ
OBČIANSKO-SÚDNE KONANIE
04.12.2008OBČIANSKO-SÚDNE KONANIE
TRESTNÉ KONANIE
04.12.2008TRESTNÉ KONANIE
SÚSTAVA SÚDOV SR
04.12.2008SÚSTAVA SÚDOV SR
OBČIANSKO - PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
04.12.2008OBČIANSKO – PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
04.12.2008TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
04.12.2008MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
04.12.2008ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VLÁDA SR - POSTAVENIE A PRÁVOMOC
04.12.2008VLÁDA SR – POSTAVENIE A PRÁVOMOC
PRÁVNE NORMY, ICH ŠTRUKTÚRA A DRUHY
04.12.2008PRÁVNE NORMY, ICH ŠTRUKTÚRA A DRUHY
NÁRODNÁ RADA SR - POSTAVENIE A KOMPETENCIE
04.12.2008NÁRODNÁ RADA SR – POSTAVENIE A KOMPETENCIE
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNEJ MOCI
04.12.2008ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNEJ MOCI
SYSTÉM PRÁVA
04.12.2008SYSTÉM PRÁVA
VÝKLAD PRÁVA
04.12.2008VÝKLAD PRÁVA
PRÁVNE SKUTOČNOSTI
04.12.2008PRÁVNE SKUTOČNOSTI
APLIKÁCIA PRÁVNEJ NORMY - INDIVIDUÁLNY PRÁVNY AKT
04.12.2008APLIKÁCIA PRÁVNEJ NORMY – INDIVIDUÁLNY PRÁVNY AKT
POJEM - PRÁVO
04.12.2008POJEM – PRÁVO
BM Work Agency
01.12.2008BM Work Agency
JOBPOINT
02.9.2008JOBPOINT
ALEKO agency
30.7.2008ALEKO agency
YUTEX
12.7.2008YUTEX
Trenkwalder
12.7.2008Trenkwalder
TEMPO
12.7.2008TEMPO
TARGET - International Executive Search
12.7.2008TARGET – International Executive Search
SYNERGIE Slovakia
12.7.2008SYNERGIE Slovakia
Solomon Jordan
12.7.2008Solomon Jordan
Start People
12.7.2008Start People
SLOVAKIA RECRUITMENT
12.7.2008SLOVAKIA RECRUITMENT
PERSONEL EFEKT, personálna spoločnosť
12.7.2008PERSONEL EFEKT, personálna spoločnosť
Personality - personálne služby
12.7.2008Personality – personálne služby
Personal servis
12.7.2008Personal servis
People Place Slovakia
12.7.2008People Place Slovakia
Pannon - Work Slovakia
12.7.2008Pannon – Work Slovakia
MANPOWER SLOVENSKO
12.7.2008MANPOWER SLOVENSKO
Lugera & Maklér
12.7.2008Lugera & Maklér
Key 6 Business Solutions
12.7.2008Key 6 Business Solutions
JOBS - Personnel Services
12.7.2008JOBS – Personnel Services
INFOWORK SLOVAKIA
12.7.2008INFOWORK SLOVAKIA
INDEX NOSLUŠ, pracovno-personálna agentúra
12.7.2008INDEX NOSLUŠ, pracovno-personálna agentúra
HUMAN RENT Slovensko
12.7.2008HUMAN RENT Slovensko
HR Services
12.7.2008HR Services
HOFÍREK CONSULTING
12.7.2008HOFÍREK CONSULTING
HILL International Slovakia
12.7.2008HILL International Slovakia
Hays Slovakia
12.7.2008Hays Slovakia
Grafton Recruitment Slovakia
12.7.2008Grafton Recruitment Slovakia
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo
12.7.2008DEKRA kvalifikácia a poradenstvo
CRIT
12.7.2008CRIT
COOLAGENT, EuroPair
12.7.2008COOLAGENT, EuroPair
BUSINESS ESSENTIALS
12.7.2008BUSINESS ESSENTIALS
Anima HR
12.7.2008Anima HR
ADECCO
12.7.2008ADECCO
Activ Agency
12.7.2008Activ Agency
1. Československá personálna
12.7.20081. Československá personálna
ALP consulting
12.7.2008ALP consulting
Recruit CZ
12.7.2008Recruit CZ
ARBEIT CZ
12.7.2008ARBEIT CZ
Uniworks CB
12.7.2008Uniworks CB
PROFI-MEN
12.7.2008PROFI-MEN
AGENTURA PLUS
12.7.2008AGENTURA PLUS
MAJORA - personální agentura
12.7.2008MAJORA – personální agentura
Personal fabric - agentura práce
12.7.2008Personal fabric – agentura práce
Hays Czech Republic
12.7.2008Hays Czech Republic
Advanced Search
12.7.2008Advanced Search
HR Service
12.7.2008HR Service
HOFMANN WIZARD
12.7.2008HOFMANN WIZARD
PERSPEKTIVA CZ
12.7.2008PERSPEKTIVA CZ
HR Direct
12.7.2008HR Direct
ProfesKontakt
12.7.2008ProfesKontakt
APROFES
12.7.2008APROFES
Pragma - personální agentura
12.7.2008Pragma – personální agentura
Mita Thor International
12.7.2008Mita Thor International
CVO Group Česká republika
12.7.2008CVO Group Česká republika
May Consulting
12.7.2008May Consulting
ANEX personální agentura
12.7.2008ANEX personální agentura
Advantage Consulting
12.7.2008Advantage Consulting
JobCity
12.7.2008JobCity
Grafton Recruitment
12.7.2008Grafton Recruitment
MANPOWER
12.7.2008MANPOWER
Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok
10.7.2008Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok
Majetková štruktúra podniku – krátkodobý majetok
10.7.2008Majetková štruktúra podniku – krátkodobý majetok
Fakulta hospodárskej informatiky - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Fakulta hospodárskej informatiky – Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných vzťahov - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
10.7.2008Ústav medzinárodných vzťahov – Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
10.7.2008Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
10.7.2008Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania - Bratislavská vysoká škola práva
10.7.2008Fakulta ekonómie a podnikania – Bratislavská vysoká škola práva
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne - City University
10.7.2008Vysoká škola manažmentu v Trenčíne – City University
Katedra manažmentu a informatiky - Akadémia policajného zboru v Bratislave
10.7.2008Katedra manažmentu a informatiky – Akadémia policajného zboru v Bratislave
Katedra manažmentu - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
10.7.2008Katedra manažmentu – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Fakulta ekonomiky a manažmentu - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10.7.2008Fakulta ekonomiky a manažmentu – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Žilinská univerzita v Žiline
10.7.2008Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – Žilinská univerzita v Žiline
Ekonomická fakulta - Technická univerzita v Košiciach
10.7.2008Ekonomická fakulta – Technická univerzita v Košiciach
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach – Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Fakulta medzinárodných vzťahov – Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Fakulta podnikového manažmentu – Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Obchodná fakulta – Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta - Ekonomická univerzita v Bratislave
10.7.2008Národohospodárska fakulta – Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická fakulta - Univerzita J. Selyeho
10.7.2008Ekonomická fakulta – Univerzita J. Selyeho
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.7.2008Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10.7.2008Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra ŽP, veterinárskej legislatívy a ekonomiky - UVL v Košiciach
10.7.2008Katedra ŽP, veterinárskej legislatívy a ekonomiky – UVL v Košiciach
Ekonomická fakulta - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10.7.2008Ekonomická fakulta – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10.7.2008Fakulta masmediálnej komunikácie – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta manažmentu - Prešovská univerzita v Prešove
10.7.2008Fakulta manažmentu – Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta managementu - Univerzita Komenského v Bratislave
10.7.2008Fakulta managementu – Univerzita Komenského v Bratislave
Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia firmy
10.7.2008Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia firmy
Klasifikácia poistení - druhy poistení, typy poistení
08.7.2008Klasifikácia poistení – druhy poistení, typy poistení
Marketingové stratégie - etapa poklesu
03.7.2008Marketingové stratégie – etapa poklesu
Ďalšie druhy poistného v medzinárodnej preprave
02.7.2008Ďalšie druhy poistného v medzinárodnej preprave
Špeditérske činnosti a služby
01.7.2008Špeditérske činnosti a služby
Prepravné riziká
01.7.2008Prepravné riziká
Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave
01.7.2008Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave
Základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave
01.7.2008Základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave
Uplatnenie logistiky v zasielateľstve
01.7.2008Uplatnenie logistiky v zasielateľstve
Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA
01.7.2008Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA
Typy špeditérov a ich organizačná štruktúra
01.7.2008Typy špeditérov a ich organizačná štruktúra
Špedícia a zasielateľstvo
01.7.2008Špedícia a zasielateľstvo
Dodacie podmienky a aplikácia INCOTERMS
01.7.2008Dodacie podmienky a aplikácia INCOTERMS
INCOTERMS 1990
01.7.2008INCOTERMS 1990
Subsystém informačného prenosu
01.7.2008Subsystém informačného prenosu
Subsystém nákladnej dopravy
01.7.2008Subsystém nákladnej dopravy
Subsystém osobnej dopravy
01.7.2008Subsystém osobnej dopravy
Metódy vhodné pre logistiku
01.7.2008Metódy vhodné pre logistiku
Dopravné systémy
01.7.2008Dopravné systémy
Základné pojmy používané v doprave
01.7.2008Základné pojmy používané v doprave
Vzťah dopravy k pokroku
01.7.2008Vzťah dopravy k pokroku
Distribúcia a komunikačný mix
01.7.2008Distribúcia a komunikačný mix
Distribúcia, produktový mix a životný cyklus
01.7.2008Distribúcia, produktový mix a životný cyklus
Distribučný systém
01.7.2008Distribučný systém
Distribučná politika
01.7.2008Distribučná politika
Počítačom podporované metódy na podporu logistiky
01.7.2008Počítačom podporované metódy na podporu logistiky
Logistický systém firmy
01.7.2008Logistický systém firmy
Objednávky
01.7.2008Objednávky
Skladovanie
01.7.2008Skladovanie
Sklady
01.7.2008Sklady
Obaly
01.7.2008Obaly
Doprava
01.7.2008Doprava
DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA
01.7.2008DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA
VÝROBNÁ LOGISTIKA
01.7.2008VÝROBNÁ LOGISTIKA
Plánovanie a riadenie výroby
01.7.2008Plánovanie a riadenie výroby
Podnikové výrobné plánovanie
01.7.2008Podnikové výrobné plánovanie
NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA
01.7.2008NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA
Úrovne podnikových logistických funkcií
01.7.2008Úrovne podnikových logistických funkcií
Podnikové logistické funkcie
01.7.2008Podnikové logistické funkcie
Logistický reťazec
01.7.2008Logistický reťazec
Úloha a ciele podnikovej logistiky
01.7.2008Úloha a ciele podnikovej logistiky
Špecifikácia logistickej oblasti
01.7.2008Špecifikácia logistickej oblasti
Ciele logistiky
01.7.2008Ciele logistiky
Koncepcie chápania logistiky
01.7.2008Koncepcie chápania logistiky
Vývoj logistiky v oblasti ekonómie
01.7.2008Vývoj logistiky v oblasti ekonómie
Úvod do logistiky
01.7.2008Úvod do logistiky
Investície a investičné projekty
01.7.2008Investície a investičné projekty
Personálne plánovanie
01.7.2008Personálne plánovanie
Postup tvorby marketingového plánu
01.7.2008Postup tvorby marketingového plánu
Plánovanie marketingu
01.7.2008Plánovanie marketingu
METÓDA STRANDIN
01.7.2008METÓDA STRANDIN
Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu
01.7.2008Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu
Osnova podnikateľského plánu - RPIC, SLOVEX, City University
01.7.2008Osnova podnikateľského plánu – RPIC, SLOVEX, City University
ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU - Uwe Struck
01.7.2008ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – Uwe Struck
Obsah podnikateľského plánu
01.7.2008Obsah podnikateľského plánu
PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
01.7.2008PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
Plánovanie nákupu materiálov
30.6.2008Plánovanie nákupu materiálov
Finančné plánovanie - hodnotenie výnosnosti a rizikovosti
30.6.2008Finančné plánovanie – hodnotenie výnosnosti a rizikovosti
Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu
30.6.2008Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu
Obsah personálneho plánovania
30.6.2008Obsah personálneho plánovania
PERSONÁLNE PLÁNOVANIE
30.6.2008PERSONÁLNE PLÁNOVANIE
Plánovanie výrobných kapacít
30.6.2008Plánovanie výrobných kapacít
Agregované plánovanie výroby a dezagregácia
30.6.2008Agregované plánovanie výroby a dezagregácia
Plánovanie zásob
30.6.2008Plánovanie zásob
PLÁNOVANIE VÝROBY
30.6.2008PLÁNOVANIE VÝROBY
PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
30.6.2008STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA
30.6.2008ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA
ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE PLÁNOVANIA
30.6.2008ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE PLÁNOVANIA
PLÁNOVACIE POSTUPY
30.6.2008PLÁNOVACIE POSTUPY
HIERARCHIA PODNIKOVÝCH PLÁNOV
30.6.2008HIERARCHIA PODNIKOVÝCH PLÁNOV
MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽA A SPÄTNÁ VÄZBA
30.6.2008ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽA A SPÄTNÁ VÄZBA
ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA
30.6.2008ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA
FORMULÁCIA CIEĽOV
30.6.2008FORMULÁCIA CIEĽOV
PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
30.6.2008PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Plánovací systém a obsah plánovania
30.6.2008Plánovací systém a obsah plánovania
Výhody a nevýhody plánovania
30.6.2008Výhody a nevýhody plánovania
VÝVOJ FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
30.6.2008VÝVOJ FIREMNÉHO PLÁNOVANIA
Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok
29.6.2008Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok
Platobná schopnosť poisťovne
29.6.2008Platobná schopnosť poisťovne
Zdravotné poistenie
29.6.2008Zdravotné poistenie
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a chorobách z povolania
29.6.2008Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a chorobách z povolania
Poistenie prerušenia prevádzky
29.6.2008Poistenie prerušenia prevádzky
Majetkové zdroje poisťovníctva
29.6.2008Majetkové zdroje poisťovníctva
Analýza výplat poistných plnení
29.6.2008Analýza výplat poistných plnení
Analýza obchodných činností poisťovne
29.6.2008Analýza obchodných činností poisťovne
Analýza prijatého poistného
29.6.2008Analýza prijatého poistného
Analýza poistného
29.6.2008Analýza poistného
Analýza poistného trhu
29.6.2008Analýza poistného trhu
Poistenie manželov
29.6.2008Poistenie manželov
Obstarávacie náklady poistenia
29.6.2008Obstarávacie náklady poistenia
Výpočet poistného
29.6.2008Výpočet poistného
Základné poistné ukazovatele
29.6.2008Základné poistné ukazovatele
Výpočet poistenia majetku FO a PO
29.6.2008Výpočet poistenia majetku FO a PO
Prevádzková činnosť poisťovne
29.6.2008Prevádzková činnosť poisťovne
Obchody poisťovní
29.6.2008Obchody poisťovní
Marketing v poisťovníctve
29.6.2008Marketing v poisťovníctve
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
29.6.2008Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Registrácia a likvidácia poistnej udalosti
29.6.2008Registrácia a likvidácia poistnej udalosti
Poistné
29.6.2008Poistné
Prevádzková činnosť poisťovne
29.6.2008Prevádzková činnosť poisťovne
Zábranná činnosť poisťovní
29.6.2008Zábranná činnosť poisťovní
Obchodná činnosť poisťovní
29.6.2008Obchodná činnosť poisťovní
Manažér versus vodca
23.6.2008Manažér versus vodca
TEÓRIE VEDENIA
22.6.2008TEÓRIE VEDENIA
Funkcie manažmentu
22.6.2008Funkcie manažmentu
Efektívny manažér
22.6.2008Efektívny manažér
ROZHODOVANIE
22.6.2008ROZHODOVANIE
ODDANOSŤ - LOJALITA - PRACOVNÍKOV
22.6.2008ODDANOSŤ – LOJALITA – PRACOVNÍKOV
PARTICIPÁCIA
22.6.2008PARTICIPÁCIA
MOC V ORGANIZÁCII
22.6.2008MOC V ORGANIZÁCII
Faktory ovplyvňujúce štýl vedenia
22.6.2008Faktory ovplyvňujúce štýl vedenia
Euromanažér
22.6.2008Euromanažér
Teória transformačného vedenia
22.6.2008Teória transformačného vedenia
SITUAČNÉ TEÓRIE
22.6.2008SITUAČNÉ TEÓRIE
TEÓRIA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
22.6.2008TEÓRIA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
Vedenie
22.6.2008Vedenie
Hospodársky výsledok poisťovne, rezervy a opravné položky
22.6.2008Hospodársky výsledok poisťovne, rezervy a opravné položky
Poistné rezervy
22.6.2008Poistné rezervy
Zaistenie - atribúty, význam, história, zaistná zmluva
22.6.2008Zaistenie – atribúty, význam, história, zaistná zmluva
Typy zaistenia
22.6.2008Typy zaistenia
Zaistenie - základné pojmy
22.6.2008Zaistenie – základné pojmy
Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve
22.6.2008Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve
Poistný slovník R-Z
13.6.2008Poistný slovník R-Z
Poistný slovník P-P
13.6.2008Poistný slovník P-P
Poistný slovník L-O
13.6.2008Poistný slovník L-O
Poistný slovník A-K
13.6.2008Poistný slovník A-K
Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi
13.6.2008Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi
Nové trendy v rozvoji MIS
13.6.2008Nové trendy v rozvoji MIS
Základné atribúty MIS
13.6.2008Základné atribúty MIS
Ukážky štruktúry MIS
13.6.2008Ukážky štruktúry MIS
Klasifikácia MIS
13.6.2008Klasifikácia MIS
Spôsoby zabezpečenia MIS
13.6.2008Spôsoby zabezpečenia MIS
Internet, intranet, extranet
13.6.2008Internet, intranet, extranet
PC siete a možnosti ich využitia
13.6.2008PC siete a možnosti ich využitia
Vývoj technológie spracovania dát v ISF
13.6.2008Vývoj technológie spracovania dát v ISF
Typy IS a informačná pyramída
13.6.2008Typy IS a informačná pyramída
Základné pojmy manažérskej informatiky
13.6.2008Základné pojmy manažérskej informatiky
Ďalší vývoj počítačov a IS podľa Billa Gatesa
13.6.2008Ďalší vývoj počítačov a IS podľa Billa Gatesa
Význam informácii a IS pre prácu manažérov
13.6.2008Význam informácii a IS pre prácu manažérov
CRM ako technologický ekosystém
13.6.2008CRM ako technologický ekosystém
Pohľady na CRM
13.6.2008Pohľady na CRM
Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
13.6.2008Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
On-line internetová poisťovacia agentúra
12.6.2008On-line internetová poisťovacia agentúra
Môžete predávať poistenie on-line?
12.6.2008Môžete predávať poistenie on-line?
Top 10 odporúčaní pre webstránky poistných spoločností
12.6.2008Top 10 odporúčaní pre webstránky poistných spoločností
Nové trendy v marketingu poisťovníctva
12.6.2008Nové trendy v marketingu poisťovníctva
Marketingová stratégia poisťovne
12.6.2008Marketingová stratégia poisťovne
Úvod do marketingu poisťovní a 8P
12.6.2008Úvod do marketingu poisťovní a 8P
Interaktívny marketing poisťovne
12.6.2008Interaktívny marketing poisťovne
Interný marketing poisťovne
12.6.2008Interný marketing poisťovne
VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE
10.6.2008VÝROBNÝ PROCES A JEHO ČLENENIE
Medzinárodná federácia špeditérskych zväzov FIATA
22.5.2008Medzinárodná federácia špeditérskych zväzov FIATA
Číselník odborov merania
21.5.2008Číselník odborov merania
Výhody a nevýhody vstupu krajiny do Európskej únie
21.5.2008Výhody a nevýhody vstupu krajiny do Európskej únie
Nástroje ekologickej politiky
21.5.2008Nástroje ekologickej politiky
Ako zvládnuť negativitu iných
21.5.2008Ako zvládnuť negativitu iných
Ako zistiť potrebu zmeny
21.5.2008Ako zistiť potrebu zmeny
Ako riadiť zmenu?
21.5.2008Ako riadiť zmenu?
Finančné ciele
02.5.2008Finančné ciele
Finančné riadenie a finančná politika
02.5.2008Finančné riadenie a finančná politika
Nové koncepcie systémov manažmentu rizika
02.5.2008Nové koncepcie systémov manažmentu rizika
Vývoj manažmentu rizika
02.5.2008Vývoj manažmentu rizika
Hodnotenie rizika nových produktov
02.5.2008Hodnotenie rizika nových produktov
Hodnotenie rizika regiónov a štátov
02.5.2008Hodnotenie rizika regiónov a štátov
Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia
02.5.2008Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia
Izolované hodnotenie rizika
02.5.2008Izolované hodnotenie rizika
Hodnotenie rizika a prijateľné riziko
02.5.2008Hodnotenie rizika a prijateľné riziko
Podstata a náplň hodnotenia rizika
02.5.2008Podstata a náplň hodnotenia rizika
Možnosti počítačovej podpory merania rizika
02.5.2008Možnosti počítačovej podpory merania rizika
Metódy počítačovej simulácie
02.5.2008Metódy počítačovej simulácie
Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy
02.5.2008Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy
Identifikácia a analýza faktorov rizika
02.5.2008Identifikácia a analýza faktorov rizika
Klasifikácia podnikateľských rizík - druhy rizík
02.5.2008Klasifikácia podnikateľských rizík – druhy rizík
Politické riziko
02.5.2008Politické riziko
Riziko v oblasti informatiky
02.5.2008Riziko v oblasti informatiky
Ekonomické riziko
02.5.2008Ekonomické riziko
Finančné riziko
02.5.2008Finančné riziko
Obchodné riziko
02.5.2008Obchodné riziko
Technické riziko
02.5.2008Technické riziko
Výrobné riziko
02.5.2008Výrobné riziko
Neistota, riziko, čisté riziko
02.5.2008Neistota, riziko, čisté riziko
FINANČNÉ ZDROJE PODNIKU
02.5.2008FINANČNÉ ZDROJE PODNIKU
Finančné potreby podniku
02.5.2008Finančné potreby podniku
Metódy analýzy rizika
02.5.2008Metódy analýzy rizika
RIZIKO INVESTOVANIA
02.5.2008RIZIKO INVESTOVANIA
METÓDY HODNOTENIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008METÓDY HODNOTENIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
RIZIKO INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008RIZIKO INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
02.5.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
02.5.2008METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK
HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
02.5.2008HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET A HODNOTENIE REÁLNOSTI PROGNÓZ
02.5.2008KAPITÁLOVÝ ROZPOČET A HODNOTENIE REÁLNOSTI PROGNÓZ
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRI OBMEDZENÝCH ZDROJOCH
02.5.2008KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRI OBMEDZENÝCH ZDROJOCH
Faktory vplývajúce na finančnú politiku
02.5.2008Faktory vplývajúce na finančnú politiku
FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU
02.5.2008FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU
Finančné rozhodovanie a fázy finančného rozhodovania
02.5.2008Finančné rozhodovanie a fázy finančného rozhodovania
Štruktúra finančného riadenia
02.5.2008Štruktúra finančného riadenia
Globalizácia finančných trhov
02.5.2008Globalizácia finančných trhov
Finančné riadenie a finančná revolúcia
02.5.2008Finančné riadenie a finančná revolúcia
Finančný manažment, finančné riadenie
02.5.2008Finančný manažment, finančné riadenie
Vývoj a súčasné poňatie moderného finančného manažmentu
02.5.2008Vývoj a súčasné poňatie moderného finančného manažmentu
Klasifikácia psychologických činiteľov predaja
29.4.2008Klasifikácia psychologických činiteľov predaja
Hodnota a hodnota vnímaná zákazníkom
29.4.2008Hodnota a hodnota vnímaná zákazníkom
HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA
29.4.2008HĽADANIE A POSUDZOVANIE PERSPEKTÍVNEHO ZÁKAZNÍKA
OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ
29.4.2008OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ
PERSUÁZIA
29.4.2008PERSUÁZIA
EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI
29.4.2008EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI
KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA
29.4.2008KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA
DETERMINANTY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA
29.4.2008DETERMINANTY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA
INDIVIDUÁLNE VPLYVY
29.4.2008INDIVIDUÁLNE VPLYVY
ENVIROMENTÁLNE VPLYVY
29.4.2008ENVIROMENTÁLNE VPLYVY
Osobnosť predajcu
29.4.2008Osobnosť predajcu
Elektronické internetové obchodovanie
29.4.2008Elektronické internetové obchodovanie
E-obchodovanie a nákupné a predajné chovanie
29.4.2008E-obchodovanie a nákupné a predajné chovanie
Adaptácia na nový vek elektronického marketingu
29.4.2008Adaptácia na nový vek elektronického marketingu
Tradičný marketing vs. kybermarketing
29.4.2008Tradičný marketing vs. kybermarketing
Produktový mix služby
29.4.2008Produktový mix služby
Etapy strategického riadenia marketingu služieb
29.4.2008Etapy strategického riadenia marketingu služieb
Kvalita služieb
29.4.2008Kvalita služieb
Spojitosť služieb a výrobkov
29.4.2008Spojitosť služieb a výrobkov
CRM - Customer relationship management
29.4.2008CRM – Customer relationship management
Nová ekonomika
29.4.2008Nová ekonomika
Nová filozofia, koncepcia a techniky marketingu
29.4.2008Nová filozofia, koncepcia a techniky marketingu
Vývoj marketingu a marketingové priority
29.4.2008Vývoj marketingu a marketingové priority
Marketing blízkej budúcnosti a jeho perspektívy
29.4.2008Marketing blízkej budúcnosti a jeho perspektívy
Externé mikroprostredie podniku
29.4.2008Externé mikroprostredie podniku
Interné mikroprostredie podniku
29.4.2008Interné mikroprostredie podniku
Demografické prostredie v marketingu
29.4.2008Demografické prostredie v marketingu
Ekonomické prostredie v marketingu
29.4.2008Ekonomické prostredie v marketingu
Prírodné prostredie v marketingu
29.4.2008Prírodné prostredie v marketingu
Technologické prostredie v marketingu
29.4.2008Technologické prostredie v marketingu
Politické prostredie v marketingu
29.4.2008Politické prostredie v marketingu
Kultúrne prostredie v marketingu
29.4.2008Kultúrne prostredie v marketingu
Zahraničné trhy a medzinárodný systém obchodu
29.4.2008Zahraničné trhy a medzinárodný systém obchodu
Globalizácia trhov
29.4.2008Globalizácia trhov
VYPRACOVANIE HODNOTOVÝCH PONÚK
29.4.2008VYPRACOVANIE HODNOTOVÝCH PONÚK
POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU
29.4.2008POTENCIÁLNE CESTY PODNIKOVÉHO RASTU
Ako hľadať marketingové príležitosti?
29.4.2008Ako hľadať marketingové príležitosti?
IDENTIFIKÁCIA TRHOVÝCH PRĹEŽITOSTÍ
29.4.2008IDENTIFIKÁCIA TRHOVÝCH PRĹEŽITOSTÍ
Marketing ako tvorca a poskytovateľ hodnoty
29.4.2008Marketing ako tvorca a poskytovateľ hodnoty
Reaktívny, anticipatívny a marketing utvárajúci potreby
29.4.2008Reaktívny, anticipatívny a marketing utvárajúci potreby
Hromadný a cielený marketing, marketing na úrovni zákazníkov
29.4.2008Hromadný a cielený marketing, marketing na úrovni zákazníkov
HLAVNÉ KROKY PROCESU RIADENIA MARKETINGU
29.4.2008HLAVNÉ KROKY PROCESU RIADENIA MARKETINGU
Moderné trendy vo svetovom marketingu
29.4.2008Moderné trendy vo svetovom marketingu
Marketingová komunikácia mesta
23.4.2008Marketingová komunikácia mesta
Podmienky fungovania direct marketingu
23.4.2008Podmienky fungovania direct marketingu
Základné formy direct marketingu
23.4.2008Základné formy direct marketingu
Druhy direct marketingu
23.4.2008Druhy direct marketingu
Definície direct marketingu
23.4.2008Definície direct marketingu
Dôvody rozvoja direct marketingu
23.4.2008Dôvody rozvoja direct marketingu
Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
23.4.2008Kotlerov pohľad na marketingovú komunikáciu
INTERNET
23.4.2008INTERNET
DIRECT MARKETING
23.4.2008DIRECT MARKETING
TELEFÓN A TELEFONISTA
23.4.2008TELEFÓN A TELEFONISTA
Predajcovia
23.4.2008Predajcovia
Internet - Ako nezaspať dobu
23.4.2008Internet – Ako nezaspať dobu
Internet - Ako znížiť náklady
23.4.2008Internet – Ako znížiť náklady
Internet - Ako zväčšiť svoje trhy
23.4.2008Internet – Ako zväčšiť svoje trhy
Internet - Ako uskutočňovať obchodné jednania
23.4.2008Internet – Ako uskutočňovať obchodné jednania
Internet - Ako zlepšiť služby zákazníkom
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť služby zákazníkom
Internet - Ako zlepšiť image organizácie
23.4.2008Internet – Ako zlepšiť image organizácie
Umiestnenie reklamy na internete
23.4.2008Umiestnenie reklamy na internete
Reklama na internete
23.4.2008Reklama na internete
Prečo zvoliť internet?
23.4.2008Prečo zvoliť internet?
Media typy: TV, rozhlas, časopisy, noviny, plagáty, Internet
23.4.2008Media typy: TV, rozhlas, časopisy, noviny, plagáty, Internet
PROPAGÁCIA AKO PROSTRIEDOK MARKETINGU
23.4.2008PROPAGÁCIA AKO PROSTRIEDOK MARKETINGU
INTERNET - CHARAKTERISTIKA A MOŽNOSTI V MARKETINGOVEJ STRATÉGII
23.4.2008INTERNET – CHARAKTERISTIKA A MOŽNOSTI V MARKETINGOVEJ STRATÉGII
Oblasti public relations a ich nástroje
23.4.2008Oblasti public relations a ich nástroje
Lobovanie - lobing
23.4.2008Lobovanie – lobing
Krízová a príležitostná komunikácia
23.4.2008Krízová a príležitostná komunikácia
Vzťahy so zamestnancami
23.4.2008Vzťahy so zamestnancami
Finančné vzťahy - finančný PR
23.4.2008Finančné vzťahy – finančný PR
Vzťahy s komunitou
23.4.2008Vzťahy s komunitou
Vzťahy s médiami
23.4.2008Vzťahy s médiami
Vzťahy so spotrebiteľmi
23.4.2008Vzťahy so spotrebiteľmi
Firemná komunikácia
23.4.2008Firemná komunikácia
Cieľové skupiny public relations
23.4.2008Cieľové skupiny public relations
Proces PR
23.4.2008Proces PR
Miesto a význam public relations (PR)
23.4.2008Miesto a význam public relations (PR)
FAKTORY VEDÚCE K NESPOKOJNOSTI, FAKTORY VEDÚCE K SPOKOJNOSTI
16.4.2008FAKTORY VEDÚCE K NESPOKOJNOSTI, FAKTORY VEDÚCE K SPOKOJNOSTI
Finančné odmeňovanie pracovníkov
16.4.2008Finančné odmeňovanie pracovníkov
Kariéra pracovníkov a vývoj kariéry
16.4.2008Kariéra pracovníkov a vývoj kariéry
Motivácia
16.4.2008Motivácia
VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
16.4.2008VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
PREPÚŠŤANIE PRACOVNÍKOV
16.4.2008PREPÚŠŤANIE PRACOVNÍKOV
Plánovanie pracovníkov
16.4.2008Plánovanie pracovníkov
Výber pracovníkov
16.4.2008Výber pracovníkov
Nábor pracovníkov - pracovný nábor
16.4.2008Nábor pracovníkov – pracovný nábor
Analýza pracovného miesta
16.4.2008Analýza pracovného miesta
Plánovanie a Stratégia ĽZ
16.4.2008Plánovanie a Stratégia ĽZ
PERSONÁLNA POLITIKA A PERSONÁLNA STRATÉGIA
16.4.2008PERSONÁLNA POLITIKA A PERSONÁLNA STRATÉGIA
Úvod do riadenia ľudských zdrojov
16.4.2008Úvod do riadenia ľudských zdrojov
HODNOTENIE PRÁCE
15.4.2008HODNOTENIE PRÁCE
Mzdové systémy v organizácií
15.4.2008Mzdové systémy v organizácií
FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV
15.4.2008FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV
Riadenie kariéry
15.4.2008Riadenie kariéry
Obsah vzdelávacích programov
15.4.2008Obsah vzdelávacích programov
Realizácia vzdelávania
15.4.2008Realizácia vzdelávania
Plánovanie vzdelávania
15.4.2008Plánovanie vzdelávania
Potreby vzdelávania a analýza potreby
15.4.2008Potreby vzdelávania a analýza potreby
Ako zvládnuť zmenu v pracovnej skupine
06.4.2008Ako zvládnuť zmenu v pracovnej skupine
Prečo majú ľudia sklon vzdorovať zmene?
06.4.2008Prečo majú ľudia sklon vzdorovať zmene?
Cukor a cukrovinky
03.4.2008Cukor a cukrovinky
Prečo je zmena dôležitá?
03.4.2008Prečo je zmena dôležitá?
Zmeny v školstve a vzdelávaní
03.4.2008Zmeny v školstve a vzdelávaní
Pochutiny
03.4.2008Pochutiny
Metódy hodnotenia potravín
03.4.2008Metódy hodnotenia potravín
Mlieko a syry
03.4.2008Mlieko a syry
Nápoje
03.4.2008Nápoje
Elektrotechnický tovar
03.4.2008Elektrotechnický tovar
TEXTIL A TEXTILNÉ VÝROBKY
03.4.2008TEXTIL A TEXTILNÉ VÝROBKY
POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
03.4.2008POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
Potraviny rastlinného pôvodu
03.4.2008Potraviny rastlinného pôvodu
HLAVNÉ ZLOŽKY POTRAVÍN
03.4.2008HLAVNÉ ZLOŽKY POTRAVÍN
POTRAVINY
03.4.2008POTRAVINY
DREVO A VÝROBKY Z DREVA
03.4.2008DREVO A VÝROBKY Z DREVA
Žiaruvzdorné materiály
03.4.2008Žiaruvzdorné materiály
Oceľ – vlastnosti, druhy, výroba
03.4.2008Oceľ – vlastnosti, druhy, výroba
FUNKCIE OBALOV A OZNAČOVANIE OBALOV
03.4.2008FUNKCIE OBALOV A OZNAČOVANIE OBALOV
OBALY A BALENIE TOVAROV
03.4.2008OBALY A BALENIE TOVAROV
Tovaroznalectvo - definícia
03.4.2008Tovaroznalectvo – definícia
Oceňovanie škôd a strát z titulu znečisťovania ŽP
02.4.2008Oceňovanie škôd a strát z titulu znečisťovania ŽP
PRINCÍPY EKOLOGICKEJ POLITIKY
02.4.2008PRINCÍPY EKOLOGICKEJ POLITIKY
Stav životného prostredia na Slovensku
02.4.2008Stav životného prostredia na Slovensku
Pôda
02.4.2008Pôda
ATMOSFÉRA
02.4.2008ATMOSFÉRA
VODA
02.4.2008VODA
Životné prostredie
02.4.2008Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
02.4.2008Ochrana životného prostredia
Ekológia
02.4.2008Ekológia
Integrácia a Európska únia
02.4.2008Integrácia a Európska únia
Odkúpenie pohľadávok - faktoring a forfaiting
02.4.2008Odkúpenie pohľadávok – faktoring a forfaiting
Dokumentačné a zmluvné zabezpečenie vývozu
02.4.2008Dokumentačné a zmluvné zabezpečenie vývozu
Vývoz - teritoriálny a komoditný prieskum
02.4.2008Vývoz – teritoriálny a komoditný prieskum
Vývoz
02.4.2008Vývoz
Colná a cenová politika
02.4.2008Colná a cenová politika
Informácie o podmienkach eliminácie rizík
02.4.2008Informácie o podmienkach eliminácie rizík
Dokumentárne platby
02.4.2008Dokumentárne platby
Komoditná a teritoriálna štruktúra ZO
02.4.2008Komoditná a teritoriálna štruktúra ZO
Etapy úverového procesu
31.3.2008Etapy úverového procesu
Pasívne úverové operácie komerčných bánk
31.3.2008Pasívne úverové operácie komerčných bánk
ÚVEROVÉ OBCHODY
31.3.2008ÚVEROVÉ OBCHODY
Pasívne úverové obchody bánk
31.3.2008Pasívne úverové obchody bánk
Banková regulácia a dohľad
31.3.2008Banková regulácia a dohľad
Transformácia z jednostupňovej na dvojstupňovú bankovú sústavu po roku 1990
31.3.2008Transformácia z jednostupňovej na dvojstupňovú bankovú sústavu po roku 1990
VZŤAHY SUBJEKTOV V BANKOVEJ SÚSTAVE
31.3.2008VZŤAHY SUBJEKTOV V BANKOVEJ SÚSTAVE
Bankový systém
31.3.2008Bankový systém
Štruktúra bankového systému na Slovensku
31.3.2008Štruktúra bankového systému na Slovensku
BANKOVÁ SÚSTAVA
31.3.2008BANKOVÁ SÚSTAVA
POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY
31.3.2008POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY
Poistenie majetku
31.3.2008Poistenie majetku
ÚČASTNÍCI POISTNÉHO VZŤAHU
31.3.2008ÚČASTNÍCI POISTNÉHO VZŤAHU
POISTNÁ ZMLUVA
31.3.2008POISTNÁ ZMLUVA
Poisťovníctvo
31.3.2008Poisťovníctvo
BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE
31.3.2008BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE
BURZOVÝ TRH A JEHO REGULÁCIA
31.3.2008BURZOVÝ TRH A JEHO REGULÁCIA
OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ
31.3.2008OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ
MIMOBURZOVÉ OBCHODY
31.3.2008MIMOBURZOVÉ OBCHODY
BURZOVÝ SYSTÉM
31.3.2008BURZOVÝ SYSTÉM
Burza cenných papierov
31.3.2008Burza cenných papierov
OPCIE
31.3.2008OPCIE
ARBITRÁŽNE STRATÉGIE
31.3.2008ARBITRÁŽNE STRATÉGIE
STRATÉGIE ZABEZPEČOVANIA PORTFÓLIA
31.3.2008STRATÉGIE ZABEZPEČOVANIA PORTFÓLIA
TRADINGOVÉ STRATÉGIE
31.3.2008TRADINGOVÉ STRATÉGIE
HEDGINGOVÉ STRATÉGIE
31.3.2008HEDGINGOVÉ STRATÉGIE
SWAPY
31.3.2008SWAPY
FUTURITY
31.3.2008FUTURITY
FORWARD
31.3.2008FORWARD
Stratégie zabezpečenia portfólia
31.3.2008Stratégie zabezpečenia portfólia
Hedgingové stratégie
31.3.2008Hedgingové stratégie
Stratégie zamerané na znižovanie rizika
31.3.2008Stratégie zamerané na znižovanie rizika
Stratégie tvorby optimálneho portfólia
31.3.2008Stratégie tvorby optimálneho portfólia
Arbitrážne stratégie
31.3.2008Arbitrážne stratégie
Tradingové stratégie
31.3.2008Tradingové stratégie
Stratégie zamerané na dosahovanie zisku
31.3.2008Stratégie zamerané na dosahovanie zisku
Finančné deriváty
31.3.2008Finančné deriváty
Finančné inovácie
31.3.2008Finančné inovácie
Inštrumenty kolektívneho investovania a fondy
31.3.2008Inštrumenty kolektívneho investovania a fondy
Dlhodobé dlhové inštrumenty
31.3.2008Dlhodobé dlhové inštrumenty
Krátkodobé dlhové inštrumenty
31.3.2008Krátkodobé dlhové inštrumenty
Psychologické teórie investovania
31.3.2008Psychologické teórie investovania
Anomálie na efektívnom trhu
31.3.2008Anomálie na efektívnom trhu
Kritéria rozhodovania o finančnom investovaní
31.3.2008Kritéria rozhodovania o finančnom investovaní
Teória efektívnych trhov
31.3.2008Teória efektívnych trhov
Akciové inštrumenty
31.3.2008Akciové inštrumenty
Investičné inštrumenty
31.3.2008Investičné inštrumenty
Finančné investovanie a finančné investície
31.3.2008Finančné investovanie a finančné investície
Riziko investovania
31.3.2008Riziko investovania
Metódy hodnotenia investičných projektov
31.3.2008Metódy hodnotenia investičných projektov

Už ste čítali?