(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Charakterizujte vývoj strategického manažmentu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.
– klasické modely – racionalistické (Harvardská škola, Igor Ansoff)
– skutočný zrod podnikovej stratégie
– vytvorenie modelu LCAG, strateg. poradenstva, konkurenčnej analýzy
– metódy dlhodobého plánovania

Charakterizujte vývoj strategického manažmentu v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.
– portfóliové modely: BCG (Boston Consulting Group) – na tvorbu korporatívnej stratégie, ABC, PIMS, ADL
– koniec 60. rokov a začiatok 70. rokov – fáza strategického plánovania
– podnik – otvorený systém, ktorý závisí od svojho okolia

Charakterizujte vývoj strategického manažmentu v osemdesiatych rokoch 20. storočia.
– kontingenčný prístup: Porter, Peters, Watterman – konkurenčné výhoda a stratégia – sektorové, globálne a nacionálne stratégie
– konkurenčná analýza podľa Portera
– reakcie na racionalistický charakter navrhovaných metód formulácie

Charakterizujte vývoj strategického manažmentu v deväťdesiatych rokoch 20. storočia
– kooperatívne stratégie (technologické, aliančné, internacionalistické) – odkláňajú sa od konkurenčných stratégií
– prioritu majú opäť interné faktory podniku: zdroje podniku a strategický zámer manažmentu
– prístupy sú orientované

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár