(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Aký je rozdiel medzi horizontálnou a vertikálnou integráciou?
Vertikálna int. : v rámci distribučného reťazca (odberateľ, dodávateľ)
Horizontálna int. : príbuzné podniky v odvetví

Na ktorej úrovni strategického riadenia sa používa stratégia vertikálnej integrácie a prečo?
Na korporatívnej úrovni – má vplyv na podnik ako celok

Na ktorej úrovni strategického riadenia sa používa stratégia horizontálnej integrácie a prečo?
Na korporatívnej úrovni – má vplyv na podnik ako celok

Na ktorej úrovni strategického riadenia sa používa stratégia diverzifikácie a kedy k nej podnik pristupuje?
Na korporatívnej (?). Podnik k nej pristupuje ak majú odlišné podnikania dostatočne príbuzné výrobno-technologické reťazce (príbuzná div.)- významné príležitosti na pôsobenie v inom podnikaní; je to príležitosť na transfer technológií, zručností, znižovanie N, rozloženie R. Oportunistické hľadanie vhodnej príležitosti v nepríbuznom odvetví (nepríbuzná).

Aké formy vertikálnej integrácie poznáme? V čom je ich význam a nevýhoda?
Spätná integrácia – rozširovanie do oblasti, ktorá slúži ako dodávateľÚstretová – do oblastí, ktoré spotrebúvajú/používajú jeho produktyÚplná vertikálna int. – vyrába všetky svoje vstupy a sám odbytuje celú produkciu
Výhody a nevýhody: viď 213.
Alternatívou sú dlhodobé zmluvy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár