(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Anglická literatúra definuje 6 základných typov IS:

I. – Exekutívne IS – Strategická úroveň
II. – MIS – Manažérska úroveň
III. – SPR – Manažérska úroveň
IV. – Znalostné – vedomostné pracovné systémy – Vedomostná znalostná úroveň
V. – Systémy automatizácie kancelária – Vedomostná znalostná úroveň
VI. – Systémy spracovania transakcií – Operatívna úroveň
– všetky systémy fungujú v podniku spoločne, prepojene.

Základné vlastnosti informácií pre manažment
? relevantnosť
? dostupnosť
? včasnosť – aktuálnosť
? presnosť – pravdivosť
? zrozumiteľnosť
? úplnosť

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 13.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár