(EuroEkonóm.sk,  0)

Anglická literatúra definuje 6 základných typov IS:

I. – Exekutívne IS – Strategická úroveň
II. – MIS – Manažérska úroveň
III. – SPR – Manažérska úroveň
IV. – Znalostné – vedomostné pracovné systémy – Vedomostná znalostná úroveň
V. – Systémy automatizácie kancelária – Vedomostná znalostná úroveň
VI. – Systémy spracovania transakcií – Operatívna úroveň
– všetky systémy fungujú v podniku spoločne, prepojene.

Základné vlastnosti informácií pre manažment
? relevantnosť
? dostupnosť
? včasnosť – aktuálnosť
? presnosť – pravdivosť
? zrozumiteľnosť
? úplnosť

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.