(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia je jeden z prístupov na posúdenie rizika projektov. Projekty sa hodnotia opäť akoby za istoty. Príkladom môže byť ilustrácia hodnotenia projektov pomocou kritéria čistej súčasnej hodnoty (ČSH) projektov. Čím vyššia je ČSH, tým rizikovejší je projekt, vyššia ČSH je prémiou pre podnikateľa za podstúpenie rizika.

Tri spôsoby korekcie ČSH rizikového projektu:
1. znížením nákladov, resp. zvýšením výnosov – tento spôsob je teoreticky najprijateľnejší, pretože umožňuje diferencované zvažovanie pravdepodobnostných dopadov rizika v jednotlivých obdobiach realizácie projektu.
2. skrátením doby ekonomickej doby životnosti projektu – prednosťou je jeho jednoduchosť.
3. zvýšenie diskontnej sadzby – tento spôsob je najpoužívanejší. Vychádza z oprávneného predpokladu, že riziko projektu rastie s časom, čo vyplýva z uplatnenia rovnakej diskontnej sadzby pre všetky roky životnosti projektu. V každom roku je možné urobiť korekciu na základe vývojového trendu. Nevýhodou je, že používa v každom roku rovnaké riziká, ak vieme, že riziko nie je rovnaké, odporúča sa použiť inú metódu.
Prvý a druhý spôsob sú jednoduchšie, ale môžu byť v rozpore s právnymi predpismi.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Patrik Lucansky

  Aké sú spôsoby korekcie čistej súčasnej hodnoty (ČSH) pre rizikové projekty?

 2. Fohaa

  Článok uvádza tri spôsoby korekcie ČSH rizikového projektu: zníženie nákladov alebo zvýšenie výnosov, skrátenie doby ekonomickej životnosti projektu a zvýšenie diskontnej sadzby.

 3. Marek Mahansky

  Je zvýšenie diskontnej sadzby najlepší spôsob na korekciu ČSH rizikového projektu?

 4. Matus Mrekaj

  Zvýšenie diskontnej sadzby je najpoužívanejší spôsob, ale môže byť problematické, pretože používa rovnaké riziká pre každý rok, čo nemusí odrážať skutočný priebeh rizika.

 5. Lubomir Jankovic

  Môže byť prístup korekcie ČSH prostredníctvom manipulácie s diskontnou sadzbou zavádzajúci pre investorov?

 6. Iberiswen

  Áno, môže byť zavádzajúci, pretože zjednodušuje riziko na rovnakú úroveň počas celého trvania projektu, čo nezohľadňuje možné zmeny v riziku alebo v prostredí.

Pridaj komentár