(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V čom spočíva význam strategickej diagnostiky pri tvorbe stratégie?
zhodnotenie vnútorných možností a charakteristík okolia, ktoré umožňuje definovať možné smery a orientáciu ďalšieho vývoja
vymedzuje priestor pre strateg. úvahy a rozhod.
predpoklad strateg. rozhodovania

Popíšte základnú štruktúru a obsah strategickej diagnostiky podniku.
Externá diagnostika a Interná diagnostika
1. analýza makroprostredia = STEP (soc., techn., ekon., polit.) 1. postavenie podniku na trhu
2. – – mikroprostredia = dod., odber., konkur., zam. -ci 2. podnikové výrobné faktory
3. strategická segmentácia = jednotlivé zložky analýzy 3. Faktory konku-čnej schop-ti
4. analýza konkurencie 4. Závery
5. analýza dopytu a ponuky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár