(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Peniaze, financie, dane, euro - všetko, čo potrebujete

Otázky na štátne záverečné skúšky z Financií

Vypracované otázky na štátne záverečné skúšky z Financií. 12 okruhov a vypracovaných tém na štátnice z ekonomického predmetu Financie:

 1.  Banková sústava a vzťahy medzi sektormi
 2.  Aktívne a pasívne úverové obchody bánk
 3. Banková sústava a vzťahy medzi sektormi
 4. Aktívne a pasívne úverové obchody bánk
 5. Otázky na ŠZS inžinierske štúdium
 6. Otázky na ŠZS inžinierske štúdium
 7. Finančné riadenie podniku, obsah, princípy. Finančná politika podniku. Finančné ciele podniku.
 8. Finančná a kapitálová štruktúra podniku
 9. Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces). Zdroje pre finančnú analýzu. Metódy finančnej analýzy. Proces finančnej analýzy. Finančné plánovanie podniku. Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu.
 10.  Investičná stratégia podniku. Kapitálový rozpočet. Kvantifikácia kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z projektu. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov. Riziko projektov.
 11. Finančné zdroje podniku. Získavanie vlastného kapitálu z externých a interných zdrojov.
 12. Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky v akad. roku 2002/2003 za Katedru účtovníctva a financií

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.11.2009 a aktualizovaný 15.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár