( EuroEkonóm.sk,  0)

Proces tvorby profesionálnych webových stránok v 8 krokoch

Prinášame Vám postup, ako vytvoriť profesionálne internetové stránky s originálnou/jedinečnou grafikou. Úlohy zo strany webovej agentúry a potrebné požiadavky a akcie zo strany klienta:

 1. Analýza
 2. Projekt
 3. Wireframes
 4. Grafický návrh
 5. Kódovanie a programovanie
 6. Súbežné činnosti
 7. Spustenie webu
 8. Po publikácii webu

Analýza

 • Klient: účel a ciele webu, cieľová skupina, typický užívateľský zámer a pocit, overall message, motto
 • Agentúra: analýza konkurencie, marketingová analýza
 • Klient: požiadavky na grafiku, vrátane mobilnej verzie
 • Klient: požiadavky na obsahovú časť
 • Agentúra: technické požiadavky (redakčný systém, serverové požiadavky)
 • Klient: špeciálne aplikácie, intranetové požiadavky, redakčný systém

Projekt

 • Agentúra: projekt k webu
 • Klient: štruktúra webu (menu)
 • Agentúra: podrobný popis funkcionality
 • Agentúra: typy obsahu (hlavná stránka, textová podstránka, prehľadová stránka produktov, detail produktu, fotogaléria, prehľad noviniek, detail novinky, kontaktné formuláre, ikony, buttony, obsahy, zoznamy…)
 • Agentúra: jazykové verzie, podporované prehliadače, použité technológie, bezpečnosť, užívateľská sekcia…
 • Agentúra: zadanie pre grafika, vrátane mobilnej verzie
 • Agentúra: kalkulácia
 • Klient: pripomienky k projektu
 • Agentúra: zapracovanie pripomienok k projektu
 • Klient: schválenie kalkulácie

Wireframes

 • Agentúra: návrh wireframes (rozmiestnenie prvkov na webe)
 • Klient: schválenie wireframes

Grafický návrh

 • Klient: dodanie loga, logotypov, korporátnej grafiky, fontov, farebnosti…
 • Klient: dodanie fotiek a textov, ktoré prípadne chce zákazník použiť v prvom návrhu homepage (inak budú použité obrázky podľa grafika)
 • Agentúra: grafický návrh titulnej stránky a textovej podstránky (1-3 nezávislé návrhy, tmavá a svetlá varianta)
 • Klient: výber víťazného návrhu
 • Klient: 1 kolo pripomienok k víťaznému návrhu homepage a subpage
 • Agentúra: zapracovanie pripomienok
 • Agentúra: dopracovanie ďalších typov podstránok
 • Klient: 1 kolo pripomienok k ostatným typom podstránok
 • Agentúra: zapracovanie pripomienok
 • Klient: finálne schválenie grafiky
 • Klient: preberací protokol

Kódovanie a programovanie

 • Agentúra: vytvorenie šablón stránok zo schváleného víťazného grafického návrhu
 • Agentúra: programovanie funkcionality a aplikácií
 • Agentúra: programovanie administrátorského rozhrania
 • Klient: dodanie kompletných finálne schválených textov a obsahov (obrázky, tabuľky, videá, odkazy…) – je možné texty navrhnúť a napísať zo zákazníkom dodaných podkladov
 • Agentúra: naplnenie webu obsahom, napísanie sprievodných textov
 • Agentúra: testovanie prvej jazykovej verzie, odovzdanie na schválenie
 • Klient: pripomienky a schválenie prvej jazykovej verzie
 • Agentúra: vytvorenie ostatných jazykových verzií, naplnenie obsahom (dodanými prekladmi)
 • Agentúra: testovanie webu, vrátane mobilnej verzie, funkcionality, aplikácií, odovzdanie na schválenie
 • Klient: pripomienky a schválenie vývojárskej verzie webu

Súbežné činnosti

 • Agentúra: vytvorenie vývojovej verzie webu
 • Agentúra: nasadenie redakčného systému, vytvorenie databázy
 • Agentúra: nasadenie šablón
 • Agentúra: kontrola funkčnosti domény, vhodnosti hostingu: doména, hosting, FTP prístupy, databáza, e-maily
 • Agentúra: testovanie webu v prehliadačoch, optimalizácia, ladenie chýb

Spustenie webu

 • Agentúra: publikovanie webu, testovacia prevádzka, indexovanie webu vo vyhľadávačoch
 • Klient: marketingová kampaň, on-line kampaň (najskôr 3 týždne od ostrého spustenia)

Po publikácii webu

 • Agentúra: meranie návštevnosti, úpravy a rozvoj obsahu, optimalizácia webu, servis a opravy webových stránok, rozvoj webu, linkbuilding, zvyšovanie návštevnosti, zvyšovanie konverzie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 9.6.2016 a aktualizovaný 24.10.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.