(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Distribučné kanály

Distribučné kanály sú určitým spôsobom usporiadané všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú distribučného procesu produktu tak, aby zabezpečili disponibilitu produktov na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi.

Distribučný kanál

Distribučný kanál je možné chápať podľa dvoch základných koncepcií:

  1. Tradičná koncepcia – chápe distribučný kanál ako spojenie výrobcov a obchodných sprostredkovateľov bez zahrnutia inštitúcií, ktoré plnia z marketingového hľadiska niektoré špecifické funkcie. Viac sa o marketingových distribučných kanáloch dočítate v článku Marketingové kanály a e-commerce.
  2. Systémová koncepcia – zahŕňa do distribučného kanálu všetky organizácie, ktoré sa buď priamo alebo nepriamo podieľajú na tvorbe distribučného kanálu

Funkcie distribučných kanálov

Medzi hlavné funkcie distribučných kanálov patria:

  • výskum trhu
  • podpora odbytu
  • rokovanie
  • preberanie rizika
  • získavanie kontaktov
  • transformácia sortimentu
  • fyzická distribúcia
  • financovanie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 7.9.2017. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár